IV. İstanbul Arkeoloji ve Sanat Tarihi Öğrencileri Sempozyumu

IV. İstanbul Arkeoloji ve Sanat Tarihi Öğrencileri Sempozyumu, 14-15-16 Mart 2019 tarihlerinde yapılacak. Bildiri özetleri için son gönderim tarihi 10 Ocak 2019.

Etkinliğin tanıtım metni:

2012, 2014 ve 2018 yıllarında Halet Çambel geleneği ve “kültür mirasına sahip çıkıyoruz” vurgusuyla gerçekleştirdiğimiz, İstanbul içinde, bir araya gelememiş Arkeoloji ve Sanat Tarihi alanlarındaki lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki öğrencilerle buluşmayı hedeflediğimiz IV. Arkeoloji ve Sanat Tarihi Öğrencileri Sempozyumu’nda kültür mirasını korumanın disiplinler arası çözümlerinde “dünü, bugünü ve yarını” konuşmak için buluşuyoruz.

Bizler arkeoloji ve sanat tarihini “eser toplayıcılık” olarak gören, sadece form analizi ile yetinen ve bunu aktaran ekollerin dışında disiplinlerimizin sosyal bilimlere dâhil olduğunu vurguluyor, kültür bağlamında disiplinler arası çalışmanın öneminin bir kez daha altını çiziyoruz; yaşadığımız coğrafyanın ve şehrin uğradığı tahribata rağmen hala sahip çıkılabilecek kadim mirasının ve belleğinin olduğunu biliyoruz. Tüm bu sebeplerden toprak altından çıkardığımız, sanat bağlamında yorumladığımız materyallerle birlikte kentin hafızasında var olan “sinemalara, bostanlara, hanlara, caddelere, meydanlara ve muhtelif hafıza mekânlarına” sahip çıkıyoruz. Bu bağlamda 14, 15, 16 Mart 2019 tarihlerinde düzenleyeceğimiz IV. İstanbul Arkeoloji ve Sanat Tarihi Öğrencileri Sempozyumu’nun çerçevesini yukarıda bahsettiğimiz geleneğe adıyoruz… Sempozyum bildirileri tüm disiplinlere açık olmakla birlikte öncelikli davetli bölümler:

Arkeoloji, Sanat Tarihi, Mimarlık, Mimarlık Tarihi, Restorasyon, Hititoloji, Tarih, Sosyoloji, Felsefe, Antropoloji, Hukuk

BAŞLIKLAR:

  • İstanbul Araştırmaları ve Kent Arkeolojisi
  • Kültürel Mirasın Korunması ve Kentsel Dönüşüm
  • Arkeolojik Kazı Bölgelerinde Sürdürülen Sosyal Projeler, Öneriler ve Koruma
  • Arkeologlar ve Sanat Tarihçilerinin Mesleki Açıdan Sorunları ve Çözüm Önerileri
  • Sanat, Müze, Kamusal Alan İlişkileri
  • Sanat Tarihi ve Arkeoloji Bağlamında Cinsiyet Çalışmaları
  • Arkeoloji ve Sanat Medyasının Durumu

* Sempozyuma kendi imkânlarınızla şehir dışından katılım sağlayabilir ve bildiri gönderebilirsiniz.

* Bildiriler İstanbul teması barındırmak zorunda olmamakla birlikte sempozyum çerçevesine bağlı kalmak zorunda olup cinsiyetçi, homofobik, ırkçı ve türcü bildiriler kabul edilmeyecektir.

Bildiri özetleri son gönderim tarihi: 10 Ocak 2019

2012, 2014 ve 2018 yıllarında Halet Çambel geleneği ve “kültür mirasına sahip çıkıyoruz” vurgusuyla gerçekleştirdiğimiz, İstanbul içinde, bir araya gelememiş Arkeoloji ve Sanat Tarihi alanlarındaki lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki öğrencilerle buluşmayı hedeflediğimiz IV. Arkeoloji ve Sanat Tarihi Öğrencileri Sempozyumu’nda kültür mirasını korumanın disiplinler arası  çözümlerinde “dünü, bugünü ve yarını” konuşmak için buluşuyoruz.

Bizler arkeoloji ve sanat tarihini “eser toplayıcılık” olarak gören, sadece form analizi ile yetinen ve bunu aktaran ekollerin dışında disiplinlerimizin sosyal bilimlere dâhil olduğunu vurguluyor, kültür bağlamında disiplinler arası çalışmanın öneminin bir kez daha altını çiziyoruz; yaşadığımız coğrafyanın ve şehrin uğradığı tahribata rağmen hala sahip çıkılabilecek kadim mirasının ve belleğinin olduğunu biliyoruz. Tüm bu sebeplerden toprak altından çıkardığımız, sanat bağlamında yorumladığımız materyallerle birlikte kentin hafızasında var olan “sinemalara, bostanlara, hanlara, caddelere, meydanlara ve muhtelif hafıza mekânlarına” sahip çıkıyoruz. Bu bağlamda 14, 15, 16 MART 2019 tarihlerinde düzenleyeceğimiz IV. İstanbul Arkeoloji ve Sanat Tarihi Öğrencileri Sempozyumu’nun çerçevesini yukarıda bahsettiğimiz geleneğe adıyoruz… Sempozyum bildirileri tüm disiplinlere açık olmakla birlikte öncelikli davetli bölümler: 

Arkeoloji, Sanat Tarihi, Mimarlık, Mimarlık Tarihi, Restorasyon, Hititoloji, Tarih, Sosyoloji, Felsefe, Antropoloji, Hukuk

Etiketler

Bir cevap yazın