IV. Çağdaş Mimarlık ve Sanat Sempozyumu: “Çağdaş Mimarlık ve Sanatta Ana Akıma Karşı Çıkışlar”

Prof. Dr. Y. Müh. Mimar Bülent Özer’in anısına düzenlenen; mimarlık ve sanatta ana akıma karşı çıkışlara odaklanılacak Çağdaş Mimarlık ve Sanat Sempozyumu'nun dördüncüsü 25 Mart 2021 tarihinde çevrim içi olarak yapılacak. 

“IV. Çağdaş Mimarlık ve Sanat Sempozyumu 25 Mart 2021 tarihinde çevrim içi olarak yapılacak. Prof. Dr. Y. Müh. Mimar Bülent Özer’in anısına düzenlenen mimarlık ve sanat konulu sempozyumların ilk yılında çağdaş mimarlık ve sanat çeşitli açılardan irdelenmiş, ikinci yılında çağdaş sanat ve mimarlığın geçmiş ile ilişkisi değerlendirilmiş, üçüncü yılında ise gelişen teknolojilerin mimarlık ve sanata etkisi tartışılmıştı. Sempozyum dördüncü senesindeyse mimarlık ve sanatta ana akıma karşı çıkışlara odaklanıyor. Sanat ve mimarlık tarih boyunca kendini tezler ve antitezler halinde ortaya koyan bir gelişim süreci izler. Genel geçer kabul görerek ana akım haline gelen her türlü tutum zaman içerisinde kendilerine karşı gelişen yeni arayışlar aracılığıyla kesintiye uğratılmış veya farklı yönlere doğru ilerlemek zorunda kalmıştır. Prof. Dr. Bülent Özer Anısına IV. Çağdaş Mimarlık ve Sanat Sempozyumu, bu anlamda ana akıma karşı çıkan hareketlerin etkilerini tartışmayı amaçlamaktadır.”

Prof. Dr. Aylâ Antel
Düzenleme Kurulu Başkanı

Etkinlik Katılım Adresi: https://bit.ly/3ve2xdP

10.00-12.00 Oturumu

Açış Konuşması: Prof. Dr. Aylâ Antel
Moderatör: Aylâ Antel
Prof. Dr. Handan İnci Elçi: “Edebiyatta İtirazlar”
Prof. Dr. Filiz Özer: “Çağdaş Mimariye Karşı Yeni Arayışlar: Alternatif Mimarlık”
Günseli Kato: “Minyatürün Kato Hali: Görünenin Ötesi”

13.00-14.30 Oturumu

Moderatör: Efe Duyan
Durmuş Dilekçi: “Fark Nerede?”
Prof. Seçkin Tercan: “Yaşamı ve Sanatıyla Avangard Bir Norm Bükücü: Claude Cahun”
Prof. Tuğçe Ulugün Tuna: “İçinde Yaşadığım Mekân: Beden”

15.00-16.30 Oturumu

Moderatör: Ebru Özeke Tökmeci
Prof. Nilüfer Ergin: “Kamusal Alan Heykeli ve İzleyici İlişkisinde Öncü Uygulamalar”
Sevin Okyay: “Tabuları Yıkan İsyankâr bir Akım: Yeni Dalga”
Kerem Kabadayı: “Şehir”in Ötesini Düşlemek: mor ve ötesi’ne dair Mekânsal bir Anlatı”

Etiketler

Bir cevap yazın