İTÜ Peyzaj Mimarlığı Bölümü Perşembe Seminerleri

Her sene İTÜ Peyzaj Mimarlığı Bölümü'nün düzenlediği Perşembe Seminerleri Dizisi'nin teması, bu dönem doğadaki değişime ilgi çekmek ve küresel çevre sorunları ile ilgili farkındalık yaratmak amacıyla "Yer-Yüzü" olarak belirlendi. Seminer kapsamında farklı disiplinlerden katılım sağlayan birçok akademisyen, peyzaj mimarı, düşünür, mimar, tasarımcı, araştırmacı ve küratör Yer-Yüzü temasını farklı başlıklar altında ele alarak ekolojik sorunlar karşısında insanın rolünü, tasarımın rolünü ve doğal-kültürel süreçleri tartışacaklar. Online olarak Zoom üzerinden yapılacak olan seminerlerin oturum bağlantı adresleri her seminer öncesinde bölümün web sitesi, sosyal medya hesapları ve email grupları üzerinden paylaşılacak.

Etkinlik metni:

Yer-Yüzü

İnsan varolduğundan beri geçirdiği süreçte savanların ve steplerin tepelerinden kentlerin karmaşık düzenine geçmiş ve her kaostan evrilerek çıkmayı başarmıştır. Aslında varoluşumuzdan bu yana kısa bir süre sayılan son onbinyılda yerleşik hayata geçip, hayvanları ve bitkileri evcilleştirmemiz hızlı bir süreç olarak tanımlanabilir. Bu hızlı geçiş sadece tatminsiz yaşamlar oluşturmakla kalmamış aynı zamanda insan faaliyetleri sebebiyle gezegende geri dönüşü olmayacak değişimler meydana getirmiştir. Yeni bir “Yer” bulana kadar, üzerinde yaşadığımız bu kıymetli Soluk Mavi Nokta bizim tek yuvamızdır.

Günümüzde insan, sahip olduğu tüm çevresel konfor, maddi ve teknolojik imkanlara karşın huzursuz bir yaşam oluşturmuştur. Sadece sosyo-kültürel olarak tanımlanamayacak bu sürecin en önemli sonuçları İklim Değişikliği, Gıda Güvenliği, Su Kaynaklarında Azalma, Hızlı Yapılaşma ve Habitat Kayıpları olarak sıralanabilir. İçinde bulunduğumuz bu ekolojik kriz dönemi, birçok disiplini yakından ilgilendirmekle birlikte özellikle doğal kaynakların korunması, doğal sistemlerle tasarım ve doğa eğitimi konularını kapsayıcılığı sebebi ile peyzaj mimarlarının özellikle bilinçlenmesi ve etkin rol alması gereken bir dönemdir. Bu süreç doğa ile tasarım yapan tüm tasarımcılar, mimarlar ve düşünürler için aynı hassasiyette önemlidir.

İTÜ Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nün her yıl düzenlenen seminerler dizisi kapsamında bu sene “Yer-Yüzü” teması disiplinlerarası birçok akademisyen, peyzaj mimarı, düşünür, mimar, tasarımcı ve araştırmacı tarafından ele alınmaktadır. Konuşmacılar ekolojik sorunlar karşısında insanın rolünü, tasarımın rolünü ve doğal-kültürel süreçleri tartışmaktalardır.

Etiketler

Bir cevap yazın