İTÜ Konut ve Deprem Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Başvurular 11 - 15 Haziran 2012 tarihleri arasında İTÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na yapılacak.

1999 Marmara depremleri unutulalı çok oldu ama İstanbul hala büyük depremini bekliyor…

2011 Van depremi de bu konuda hazırlıksız olduğumuzu ve yetişmiş uzmana olan gereksiniminizi bir kez daha ortaya koymuş oldu.

İstanbul Teknik Üniversitesi afetlere hazırlık konusunda profesyonelleri eğitmek amacı ile başlattığı Konut ve Deprem Tezsiz Yüksek Lisans Programı’na 2012-2013 Akademik Yılı Güz Yarıyılında 15 öğrenci kabul edecek.

Üç dönemlik bir yüksek lisans programı olarak hazırlanan ve doğal afetlere maruz kalan bölgelerde, konut üretimi ve planlamasına farklı perspektiflerden yaklaşan program 2003’ten beri İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü ve İTÜ Konut Araştırma ve Uygulama Merkezi –Konut UYGAR tarafından ortaklaşa biçimde, İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık ve Şehir ve Bölge Planlaması Bölümleri öğretim üyelerinin katkı ve desteği ile yürütülmektedir. Bugüne kadarki öğrenci profili, özel sektör ve kamu sektöründe çalışan mimari, şehir ve bölge planlaması, inşaat ve jeoloji mühendisliği ve sosyoloji gibi farklı disiplinlerden gelmiştir.

Program disiplinlerarası yapısı ile konut ve yerleşmelerin afetlere hazırlanması konusunda mimarlara, mühendislere, şehir plancılarına, sosyal bilimcilere yönelik bir yüksek lisans programı şekilde tasarlanmıştır. Program sonunda öğrenciler danışmanlarının yönlendirmeleri doğrultusunda kendi altyapıları ile ilgili bir bitirme projesi teslim ederler.

Uluslararası benzer programlar ile yapılan işbirliğinin yanısıra konut sektörü ile de yakın ilişkiler içinde olan Konut ve Deprem programı süresince öğrencilerin farklı perspektiflerden konulara yaklaşmaları sağlanmaya çalışılmaktadır.

Programın mezunları doktora eğitimlerine devam edebilmektedirler.

– Başvurular 11 – 15 Haziran 2012 tarihleri arasında İTÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na yapılacaktır. Gerekli belgeler www.sbe.itu.edu.tr adresinde ilan edilecektir. (http://www.sis.itu.edu.tr ve http://onkayit.sis.itu.edu.tr )

– Adayların mülakatı 25-27 Haziran 2012 tarihleri arasında İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde yapılacaktır. Kazananlar 4 Temmuz 2012’de ilan edilecektir.

Diğer sorular için:
Saadet Zeynep Bacınoğlu [email protected]
Ayşe Meltem Baslo [email protected]

Etiketler

Bir cevap yazın