ISVS-7: “Yöresel Mimariyi Yeniden Değerlendirmek: Kuram ve Pratik”

7.International Seminar on Vernacular Settlements 15-17 Ekim tarihleri arasında İstanbul Teknik Üniversitesi Taşkışla Binası'nda! Özetler için son tarih 7 Nisan!

Konferansın teması çevresel, davranışsal, sosyo-kültürel, ideolojik, felsefi ve kuramsal, hatta teknik ve ticari yönleriyle yöresel/verneküler mimariye açılım getirerek geleceğin yöresel mimari çalışmalarına öncülük edecek.

Alt temalar:

 • kuram, felsefe ve pratik: bilgi tabanı oluşturma
 • ideoloji ve tahmin: geleceğin sorgulanması
 • küreselleşme ve yerel kimlikler: küçük ölçekli ve köklü olan gelenekler
 • politika: enformellik, 3.mekan, öteki, çatışma, dışlanma, direnme, çeşitlilik, çoğulculuk, cinsiyet sınıf ve etnik farklılıklar
 • insani faktörler/davranışsal yön: kadınlar, çocuklar, yaşlılar, günlük yaşam
 • anlamlar ve deneyimler: yer oluşturma, ev, yersizlik
 • ticarileşme: tüketim, medya müdahalesi, turistikleşme, uyumlu olmayan politik kararlar
 • çeşitli temsiller:yazında, filmlerde, görsel sanatlarda yöresel mimari
 • çevresel sorunlar: kamusal alan ve mekan oluşturma, sokak sanatı,
 • sosyo-kültürel sürdürülebilirlik: yöresel konut ve yerleşmenin kültürel ekolojisi
 • teknoloji ve yeni malzeme: iklim, ekoloji, geri dönüşüm, kaynakların korunması
Etiketler

Bir cevap yazın