İSTYAM 2013 Tarihi Yarımada Sempozyumu

Sempozyum, 1-5 Ekim 2013 tarihleri arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Yedikule Kampüsü'nde yapılıyor.

“İstanbul Tarihi Yarımada’yı nesillere en iyi şekilde aktarma çabalarından biri olan “İstanbul Tarihi Yarımada Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSTYAM)” 18 Şubat 2011 tarihinde resmi gazetede yönetmeliği yayınlanarak hayata kazandırılmıştır. Disiplinlerarası çalışmalarla İstanbul Tarihi Yarımada’ya yönelen faaliyetlerimiz hız kazanmıştır. İstanbul’un tarihi merkezinde eşsiz bir kültürel birikimi barındıran ve tüm dünya için ortak bir miras değeri taşıyan İstanbul Tarihi Yarımada kapsamında 2013 SEMPOZYUM’unu düzenlemekteyiz. Bu anlamda çözüm ortaklarımızla iş birliği içinde olup, tarihi yarımada sorunsallarını farklı disiplinlerle bir araya gelerek çözebilmek en büyük hedefimizdir.”

YTÜ İstanbul Tarihi Yarımada Uygulama ve Araştırma Merkezi

Etiketler

Bir cevap yazın