İstanbulda ve Ötesinde Su: Geçmiş, Bugün, Gelecek

British Instutute at Ankara 14 Mart Salı günü İTÜ Taşkışla Konferans Salonu'nda İstanbulda ve Ötesinde Su: Geçmiş, Bugün, Gelecek isimli bir hibrit konferans düzenliyor.

Tüm dünya, iklim değişikliğine bağlı aşırı iklim olayları, sürdürülemez su yönetimi uygulamaları, mevcut kaynakların aşırı kullanımı ve şehirlerin hızla büyümesi gibi nedenlerle küresel bir su kriziyle karşı karşıya iken, Türkiye de mevcut su yönetimini sorgulamaktadır.

İstanbul, kurulduğu tarih olan MS 330 yılından bu yana ‘suya susamıştır’ ve o zamandan beri su yönetimi, yöneticiler için zorlu bir alan olmuştur. İstanbul’un karşı karşıya olduğu bu sorunlar benzersiz olmasa da, şehrin 1.700 yılı aşkın bir belgelenmiş su tarihine sahip olması, onu ideal bir vaka çalışması haline getirmektedir. ‘İstanbul ve Su: Çözüme Doğru’ projesi, arkeologları, tarihçileri, mühendisleri ve sosyal bilimcileri, şehrin bugünkü su yönetiminden sorumlu kurumlarıyla bir araya getirerek, geçmiş uygulamalara ilişkin bilginin güncel ve gelecekteki sorunların çözümüne nasıl ışık tutacağını araştırmaktadır.

Kentsel Yer Radarı araştırmaları, 3B modelleme ve hidrolik modellemenin birleşiminden oluşan bir yöntemle Topkapı Sarayı’nın bulunduğu şehrin ilk tepesine odaklanılmış ve geçmiş su altyapıları hakkında yeni bilgiler elde edilmiştir. Bu bilgiler İstanbul’un su yönetimi aktörleriyle paylaşılmış ve günümüzdeki yağmur suyu hasadına dair zorluklara çözüm önerileri olarak raporlanmıştır.

Bu konferans, ‘İstanbul ve Su: Çözüme Doğru’ projesinin ön sonuçlarını, İstanbul ve başka yerlerdeki su yönetimi uygulamaları izlerine dair vaka çalışmalarına dayanarak sunmayı ve tartışmayı amaçlamaktadır.

Konferans Programı

Opening Speeches – Açılış Konuşmaları

9.00 – 9.30
İsmail Koyuncu, rector ITÜ | ITÜ Rektörü
Kate Greary, Deputy Consul General, British Consulate General Istanbul | İngiltere İstanbul Başkonsolosluğu, Başkonsolos Yardımcısı
Şafak Başa, General Director of ISKI | İSKİ Genel Müdürü

Introduction to the Conference – Konferans Giriş Konuşması

9.30 – 9.45
Lutgarde Vandeput: Sustainable Water Infrastructure: Past, Present, Future | Sürdürülebilir Bir Su Altyapısı: Geçmiş, Bugün, Gelecek

Water in Istanbul: Rising to the Challenge? – İstanbul ve Su: Çözüme Doğru
Chair | Oturum Başkanı: John Wainwright
9.45 – 10.05
Çiğdem Özkan Aygün, Caner İmren and Beril Karadöller: Archaeological Surveys and New GPR Research on the I. Hill and in the Topkapı Palace | Topkapı Sarayı Bölgesi’nde ve I. Tepe’de Arkeolojik Yüzey Araştırmaları ve Yeni GPR Araştırmaları

10.05 – 10.25
Martin Crapper, Jim Crow and Maria Monteleone: Istanbul, Water Past and Present: Archaeology and Hydraulic Modelling | İstanbul’da Suyun Geçmişi ve Bugünü: Arkeoloji ve Hidrolik Modelleme

10.25 – 10.45
Akgün İlhan and Ender Peker: Current Water Management in İstanbul: Challenges and Opportunities | İstanbul’un Su Yönetimi: Mücadele Alanları ve Fırsatlar

10.45 – 11.05
Discussion | Tartışma

11.05 – 11.20
Coffee Break | Kahve Molası

Water Infrastructure in Istanbul: General Approaches- İstanbul’da Su Altyapısı – Genel Yaklaşımlar
Chair | Oturum Başkanı: Çiğdem Özkan Aygün

11.20 – 11.50
Murat Güvenç: Istanbul, a Thirsty City: the Curse of Geography? | Suya Susamış Şehir İstanbul: Coğrafyanın bir Laneti mi?

11.50 – 12.20
Hayriye Eşbah: Water crisis and nature-based solutions | Su krizi ve doğa tabanlı çözümler

12.20 – 13.15
Lunch break | Öğle Yemeği

Water Infrastructure in Istanbul – İstanbul’da Su Altyapısı
Chair | Oturum Başkanı: Jim Crow

13.15 – 13.45
Hülya Tezcan: Topkapı Sarayı Bölgesinde Bizans Altyapısı ve Sarnıçlar | Byzantine Infrastructure and Cisterns in the Topkapı Palace Area

13.45 – 14.15
Ayşen Kaya: İstanbul’un Antik Su Mirası: Yerebatan Sarnıcı Restorasyonu | Istanbul’s Water Heritage: Restoration of the Yerebatan Cistern

14.15 – 14.30
Coffee Break | Kahve Molası

Water Management Elsewhere – Case studies – Başka Coğrafyalarda Su Yönetimi – Durum Çalışmaları
Chair | Oturum Başkanı: Lutgarde Vandeput

14.30 – 15.00
Georgios Sachinis, Re-use of Past Practices in Athens | Atina’da Geçmiş Uygulamaların Yeniden Kullanımı

15.00 – 15.30
Gül Sürmelihindi, Jeoarkeolojide su kemeri karbonat kullanımı: Su, yüzyıllar boyunca nasıl aktı? | Aqueduct carbonate use in geoarchaeology: how did water flow for centuries?

15.30 – 16.00
John Wainwright et al.: Fragile Landscapes Past and Present | Geçmişte ve Günümüzde Kırılgan Çevreler

16.00 – 16.30
Jessie Woodbridge, Çetin Şenkul, Mehmet Seremet et al.: Kuruyan Kara: Türkiye’nin tarım arazilerinde su güvenliği; Gerçekten kuraklık mı? | Dryland: Water security in the agricultural landscapes of Turkey; Is it really drought?

16.30 – 16.40
Break | Mola

16.40 – 17.00

Discussion Panel | Tartışma Paneli: Jim Crow – Martin Crapper – Ender Peker
General Discussion and ways forward – Öneriler ve Kapanış

Zoom’da online katılım kaydı buradan yapılabilir.

Etiketler

Bir cevap yazın