Istanbul Walkabouts: Kuzey İstanbul’da Eleştirel Yürüyüşler

MSGSÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Çarşamba Seminerleri kapsamında 14 Kasım Çarşamba günü #kamusal teması ile Nazlı Tümerdem'i konuk ediyor.

“Istanbul Walkabouts: Kuzey İstanbul’da Eleştirel Yürüyüşler” başlıklı konuşmasının tanıtım metninden:

Istanbul Walkabouts, kuzey Istanbul’un dönüşmekte olan coğrafyasını incelemek, kaydetmek, haritalamak ve bu dönüşüme direnmek için yürüme pratiğini eleştirel bir yöntem olarak kullanan bir araştırma/yürüme projesi. Bu teşebbüs, yalnızca Anadolu yakasını Avrupa’ya üçüncü kez bağlamaktan ibaret olmayan, aynı zamanda kuzey bölgelerdeki​​ megaprojeleri de birbirine bağlayan bir omurga işlevi gören Kuzey Marmara Otoyolu’nun İstanbul üzerindeki etkilerini, bir mimar ya da kent plancısı eğilimiyle harita üzerinden anlamaya çalışmak yerine, İstanbul’un kuzey bölgelerine keşif seferleri yaparak, bu coğrafyayı yürüme pratiği üzerinden anlamaya çalışıyor. Bu bağlamda bu sunum, yürüme kuramı ve yürüme araştırması üzerinden Istanbul Walkabouts’un oluşma sürecine değinecek ve kuzey İstanbul’un dönüşmekte olan operasyonel coğrafyalarına dair farkındalık ve şeffaflık yaratmak için yürüme pratiğinin eleştirel bir araç kullanılması üzerine yoğunlaşacak. Aynı zamanda yürüme pratiği sayesinde ortaya çıkan sahada öğrenme ve tasarlama arasındaki yaratıcı ilişkiyi de tartışmaya açacak.

İstanbul ve Ljubljana’da yaşayan bir mimar/araştırmacı olan Nazlı Tümerdem, lisansını 2008’de İTÜ’de tamamladıktan sonra, yüksek lisansını da 2011 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde tamamladı. 2011 ve 2016 yılları arasında araştırma görevlisi ve mimar olarak çeşitli kurum ve ofislerde çalıştı. 2016 Venedik Mimarlık Bienali’nde Türkiye Pavyonu’nun proje ekibinde yer aldı. 2018 yılında İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimari Tasarım Bölümü’nde “İstanbul Walkabouts: Kuzey İstanbul’un Eleştirel Yürüme Araştırması” başlıklı doktora tezini bitirdi. Aynı zamanda Istanbul Walkabouts projesini bağımsız olarak sürdürmekte ve İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Yürümek ve Haritalamak adlı bir seçmeli ders vermektedir.

Etiketler

Bir cevap yazın