İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Yüksek Lisans ve Doktora Programları

İstanbul Kültür Üniversitesi, Mimarlık Yüksek Lisans ve Doktora programları için son başvuru tarihi 12 Eylül.

Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Programı

İstanbul Kültür Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, yaşam boyu mimarlık eğitimini sürdürecek olan bireye düşünme, sorgulama, yanıt arama ve yeniden yapılandırma sorumluluğu ve becerisi kazandırmak çerçevesinde kurgulanmıştır. Bu eğitim anlayışının devamını oluşturacak Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Programı’nda, kuram ve uygulama bağlamında, gerekli birikimle donatılmış araştırmacı ve uygulamacılar yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bilimsel yöntemlerle araştırma yapabilme becerisi yanında, bilgiye erişme, erişilen bilgiyi değerlendirip yorumlayabilme yeteneklerinin kazandırılması da programın hedefleri arasında yer almaktadır. Bu hedefler doğrultusunda içeriği oluşturulmuş İKÜ Mimarlık Tezli Yüksek Lisans eğitimiyle, ulusal ve uluslararası düzeyde gereksinim duyulan, uygulamaya yönelik ve kuramsal bilgi birikimiyle donatılmış nitelikli profesyonellerin yetiştirilmesi mümkün olmaktadır.

İKÜ Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Programı, 2 yıllık tezli bir program olup, tek bir program çatısı altında 5 ayrı alandan oluşmaktadır. Alanlar şu şekilde sıralanmaktadır:

  • Mimari Tasarım Alanı
  • Restorasyon Alanı
  • Yapım Yönetimi Alanı
  • Mimari Mühendislik Alanı
  • Kentsel Tasarım Alanı

Mimari Tasarım Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Programda, lisans eğitimi sonrası tasarım derslerinde edinilen kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgilerin derinleştirilmesi ve öğrencilerin tasarım konularında çeşitli çağdaş toplumsal sorunlar ile tasarım problemleri arasında ilişki kurabilmeleri amaçlanmaktadır. Mimari tasarım konusunda; tasarım kuramlarından, teknolojiye, felsefe ve sanattan, ekonomiye, toplumsal dinamiklerden, kentsel değişimlere kadar, çok farklı bileşenleri kapsayacak şekilde çok boyutlu ve disiplinlerarası nitelikte bir eğitim verilmesi amaçlanmaktadır. Öğrencinin farklı alanlar hakkında geniş bir bilgi sahibi olması ve bu bilgiyi tasarım sürecinde; doğru, analitik, özgün ve yaratıcı bir şekilde kullanabilecek bilgi ile donatılması temel hedeftir. Mimari Tasarım Tezsiz Yüksek Lisans Programı, bu bilinçle zengin bir içerik ve çeşitlilikte oluşturulmuştur.

Mimarlık Doktora Programı

Mimarlıkta Doktora Programı, yalnızca belirli bir konuda uzmanlaşmak için değil, aynı zamanda araştırma kültürüne sahip olarak akademik kariyere adım atmak üzere tasarımlanmıştır. Programda zorunlu dersler, araştırma konusunda gerekli donanımı kazandırmaya, seçmeli dersler ise Doktor adayının uzmanlaşmak istediği alanda gelişmesini sağlamaya yönelik olarak kurgulanmıştır. İKÜ Mimarlıkta Doktora Programı, Doktor adayının bagımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneğini kazandıracaktır. Programı başarıyla tamamlayacak adayın bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme ya da bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama çalışmalarından birini gerçekleştirmesi beklenmektedir.

Programlarla ilgili ayrıntılı bilgi için web sitesine göz gezdirebilirsiniz.

Sınav tarihleri ile ilgili ayrıntılı bilgi için buraya tıklayın.

Etiketler

Bir cevap yazın