İstanbul Kent Araştırmaları: İklim Krizi ile Mücadelede Belediye Bütçeleri ve İstanbul Örneği

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü tarafından düzenlenen "İstanbul Kent Araştırmaları" seminer serisinin yirmi altıncı etkinliğinde “İklim Krizi ile Mücadelede Belediye Bütçeleri ve İstanbul Örneği” sunumu ile İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden Nurhan Yentürk ve Kadıköy İklim Elçileri Koordinatörü Işık Baştuğ konuk olacak. Seminer, 24 Kasım 2021'de Zoom üzerinden çevrim içi olarak yapılacak.

Yentürk, “İklim Krizi ile Mücadelede Belediye Bütçeleri ve İstanbul Örneği” başlıklı araştırmasında, “çevre koruma” harcamalarına, bu harcamaların içinde eksik olan iklim değişikliği ile mücadele için yapılan azaltım ve uyum harcamalarını da katarak, kapsamlı bir “Çevre Koruma ve İklim Değişikliği (ÇKİD) Harcama” tanımı yapacak ve bu harcamaların tümünü ilgili kamu kurumlarının harcamaları içinden ayrıştırmak ve izleyebilmek için kullanılabilecek göstergelerden bahsedecektir. Ayrıca Yentürk, bu göstergeler aracılığıyla İstanbul belediyelerinin iklim krizi ile mücadeleye ayırdığı bütçelerin, “İklim Pahasına” isimli kitabında da yer verdiği, geniş kapsamlı bir değerlendirmesini yapacak; Baştuğ ise Kadıköy Belediyesi’nin iklim krizi ile mücadeledeki uygulamaları ve bu uygulamalara ayırdığı bütçe hakkında bilgiler aktaracaktır.

Seminer, ilgili herkesin katılımına açıktır.

Tarih: 24 Kasım 2021 Çarşamba
Saat: 13:00

Katılım linki için tıklayınız.

  • ID: 938 8439 9901
  • Passcode: 479827
Etiketler

Bir cevap yazın