İstanbul Buluşmaları 2012 – “Afet ve Dönüşüm Kıskacında: İstanbul ve Planlama”

Sempozyum, 16-17 Ekim 2012 tarihleri arasında YTÜ Beşiktaş Kampüs Oditoryum`da gerçekleşecek.

İstanbul Buluşmaları etkinliği 2007 yılından itibaren her yıl belirli temalar çerçevesinde ilgili tüm aktörlerin katılımıyla farklı konuları bütünlük içinde ele alan bir fikir platformu oluşturma amacıyla düzenlenmektedir. İstanbul gündemini takip etmeyi hedefleyen bu etkinlik çerçevesinde, politikacılardan meslek uzmanlarına, merkezi yönetimden yerel yönetimlere, meslek odası temsilcilerinden sivil toplum örgütlerinin temsilcilerine, uluslararası, ulusal ve yerel düzeydeki geniş bir kesimi bir araya getirmektedir. Bu toplantı ile bir etkileşim ortamı yaratılmasının yanı sıra, uygulayıcı kurumlar açısından bu konulara yönelik yol haritasının belirlenmesi ve kamuoyunun bilgilendirilmesi de hedeflenmektedir.

Önceki yıllarda geniş katılımlarla gerçekleşen ve katılımcı profili ve farklı uzmanlık alanlarının bir araya gelmesi açısından hedefine ulaşan İstanbul Buluşmaları etkinliğinin altıncısı bu sene 16-17 Ekim 2012 tarihlerinde “Afet ve Dönüşüm Kıskacında: İstanbul ve Planlama” başlığıyla Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü ev sahipliğinde YTÜ Beşiktaş Kampüs Oditoryum’da gerçekleşecek.

PROGRAM

1. GÜN – 16.10.2012 – Salı

09.30 – 10.00 Kayıt İşlemleri

10.00 – 10.30 Açılış konuşmaları

Prof. Dr. Hüseyin CENGİZ (YTÜ, Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanı)

Tayfun KAHRAMAN (TMMOB ŞPO İstanbul Şube Başkanı)

Prof Dr. Murat SOYGENİŞ (YTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı)

Necati UYAR (TMMOB ŞPO Genel Başkanı)

Prof. Dr. İsmail YÜKSEK (YTÜ Rektörü)

10:30 – 12:30 Açılış Oturumu: Afet Riski Altında Planlama

Moderatör: Hüseyin CENGİZ (YTÜ, Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanı)

Konuşmacılar:

İdris ATABAY (İBB, Kentsel Dönüşüm Müdürü)

Mehmet Ali KAHRAMAN (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Müdürü)

Prof. Dr. Hüseyin ÖZTÜRK (TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı)

Prof. Dr. Betül ŞENGEZER (YTÜ, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü)

Necati UYAR (TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel Başkanı)

12:30 – 14:00 Yemek Arası

14:00 – 16.00 2. Oturum: İstanbul’un Afet Odaklı Kentsel Dönüşümüne Yasal Ve Siyasal Bakış

Moderatör: Yrd. Doç. Dr. Kıvanç KUTLUCA (TMMOB ŞPO İstanbul Şube Yönetim Kurulu Üyesi)

Konuşmacılar:

Gürkan AKGÜN (TMMOB ŞPO İstanbul Şube Yönetim Kurulu Üyesi)

Dr. Şükrü ASLAN (MSGSÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü)

Ali Seydi KARAOĞLU (TOKİ | Emlak Konut GYO A.Ş. Daire Başkanı)

Hilal KÜEY (Barınma Hakkı Uzmanı)

Yard. Doç. Dr. Cenk Yaşar ŞAHİN (İstanbul Üniversitesi, İdare Hukuku Bölümü)

2. GÜN – 17.10.2012 – Çarşamba

09.30–10.00 Kayıt İşlemleri

10.00 – 12.00 3. Oturum: Kentsel Dönüşüm ve Sosyo Ekonomik Bedelin Yeniden Dağıtımı

Moderatör: Prof. Dr. Fatma ÜNSAL (MSGSÜ, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü)

Konuşmacılar:
Prof. Dr. Murat BALAMİR (ODTÜ, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü)

Prof.Dr. Fuat ERCAN (Marmara Üniversitesi, İktisadi Bilimler Fakültesi)

Prof.Dr. Murat GÜVENÇ (İstanbul Şehir Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü)

Dr. Tuna KUYUCU (Boğaziçi Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü)

Mustafa SÖNMEZ (Cumhuriyet Gazetesi)

12.00 – 13.30 Yemek Arası

13.30 – 15.30 4. Oturum: Kentsel Dönüşüm ve Kentsel Yaşam Kalitesi

Moderatör: Doç. Dr. Özlem ÖZÇEVİK (İTÜ, Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü)

Konuşmacılar:
Hakan BAYRAKÇI (Sonar Araştırma Şirketi Genel Müdürü)

Işık GÖKKAYA (GYODER Yönetim Kurulu Başkanı)

Prof. Dr. Derya OKTAY (Doğu Akdeniz Üniversitesi, Mimarlık Bölümü)

Vatan Hayri ŞENGÜL (Maltepe Belediyesi, Teknik Başkan Yardımcısı)

Prof.Dr.Handan TÜRKOĞLU (İTÜ, Şehir ve Bölge Planlaması Bölüm Başkanı)

15.30 – 16.00 Çay-Kahve Arası

16.00 – 17:00 Kapanış Oturumu: Değerlendirme ve Serbest Kürsü

17:00 – 18:00 Kapanış Kokteyli

* Konuşmacıların program düzenindeki konumları, soy isimlerinin alfabetik sıralamasına göre düzenlenmiştir.

** Henüz kesinleşmemiş isimler ilerleyen günlerde programa eklenecektir.

Etiketler

Bir cevap yazın