İstanbul Araştırmaları 2 – “İstanbul’da Kutsal Yer’in Sürekliliği: Kosmodion’dan Eyüp’e”

Sunuş, 23 Mart 2013 saat 16:00'da Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi'nde yapılıyor.

Sunuş: Prof.Dr. Nuray Özaslan

Tarihi yarımadayı sınırlayan kara surları dışında, Haliç’in kuzey kıyısında yer alan Eyüp Sultan semti Fetih sırasında (1453), Ebu Eyyüb el-Ensari’nin mezar yerinin bulunması ile kurulan bir Osmanlı yerleşmesi olarak bilinmektedir. Fatih’in emriyle, daha fetih sırasında türbe ve onu içine alan bir külliye kurulmuş ve bu bölgeye Osmanlının yerleşmesi teşvik edilmiştir. Hz. Muhammed’in sancaktarına ait bir mezar yerinin Osmanlı tarafından fethedilen bu en önemli kentte Müslüman bir imparatorluğun varlığını meşrulaştıran bir ‘kutsal yer’e dönüşmesi olağan görülebilir. Ancak fetih öncesine ait tarihsel veriler değerlendirildiğinde bu bölgenin Bizans döneminde de kent için çok önemli bir ‘kutsal yer’ olduğu görülmektedir. Aziz Kosmas ve Damian manastırının burada yer alması dolayısıyla Kosmodion olarak adlandırılan bu bölge, kentin tarihsel ve kültürel farklılıklara rağmen süreklilik gösteren ve İstanbul’un kentsel kimliğini oluşturan en önemli bölgelerden biri olarak dikkat çekmektedir.

Etiketler

Bir cevap yazın