IRENEC 2011

IRENEC 2011, 6-8 Ekim 2011´de Grand Cevahir Hotel ve Kongre Merkezi İstanbul´da. Seçkin bir uluslararası katılımcı kitlesi, bu iddialı, heyecan verici ve gerçekleşmesi artık mümkün vizyonu paylaşmak, karşılaşılan sorunları ve fırsatları ele almak için bir araya gelecekler.
Konferans Başlıkları

* Geleceğin Teknolojileri ile Geleceği Planlamak

* Doğa ve İnsan Etkinliklerinin İlişkileri ve Etkileşimleri

o “Enerji” Bakış Açısı ile İnsan Ekolojisi ve Sosyal İlişkiler

o Yenilenebilir Enerji Kullanımında Tarihi Eğilimler ve Gelecek

o Doğa ve İnsan Faaliyetleri İlişkilerinin Belirlenmesi

o Enerji Yoğunlukları için Beklentiler ve Potansiyeller

* Rüzgar Türbin Teknolojileri

o Yerel Rüzgar Türbin Üretim Faaliyetleri

o Rüzgar Enerjisi Üretim Maliyetleri

o Rüzgar Türbini Enerji Üretim Tahminleri

o Rüzgar Türbinlerinin Aerodinamiği

o Rüzgar Türbinlerinin Dinamik ve Mekaniği

o Rüzgar Türbinleri Bileşenleri ve Malzeme

o Rüzgar Türbini Tasarımı ve Testleri

o Rüzgar Türbini Yerleştirme, Sistem Tasarımı ve Entegrasyonu

o Rüzgar Türbin Ekonomisi

* Güneş Enerjisinden Proses Isısı Üretimi

o Güneş Enerjisinden Endüstriyel Proses Isı Uygulamaları

o Güneş Enerjisi Üretim Maliyetleri

o Güneş Sistemlerinde Kontrol Konseptleri

* Güneşten Elektrik Üretmek

o Güneş Elektrik Sistemleri

o Güneşten Üretilen Elektriğin Depolanması

* Biokütle Enerjileri ve Teknolojileri

o Yerel bir Biyokütle Enerji Sanayi Gelişimi

o Biyokütle Enerji Dönüşüm Süreçleri

o Biyokütleden Elde Edilen Organik Kimyasallar

* Jeotermal Enerji Uygulamaları

o Jeotermal Enerji Üretim Maliyetleri

o Jeotermal Enerji Kaynakları

o Jeotermal Enerji Kaynakları Kullanımının Çevresel Yönleri

o Yerel Isıtmada Jeotermal Enerji

o Jeotermal Enerjiden Elektrik Üretimi

* Sıfır Enerjili Binalar

o Binalarda Fosil Yakıtlar Yerine Yenilenebilir Enerji Kullanımı

o SEB Tasarımı ve İnşaatı

o Elektrik ve Isıtma veya Soğutma için SEBlerde Enerji Eldesi

o SEB Geliştirme Çabaları

o SEB Ekonomisi

* Sanayide Son Kullanımda Enerji Verimliliği

o Sanayide Enerji Tasarruf Potansiyelleri

o Sanayide Son Kullanımda Enerji Verimliliği Uygulamaları

o Endüstriyel Enerji İyileştirme Tekniklerinin Maliyetleri ve Faydaları

o Sanayide Gelecek Nesil Enerji-Verimli Teknolojiler

* Ulaşımda Son Kullanımda Enerji Verimliliği

o Taşımacılıkta Enerji Tasarruf Potansiyelleri

o Taşımacılıkta Son Kullanımda Enerji Verimliliği Uygulamaları

o Taşımacılıkta Enerji İyileştirme Tekniklerinin Maliyetleri ve Faydaları

o Taşımacılıkta Gelecek Nesil Enerji-Verimli Teknolojiler

* Yenilenebilir Enerjilerin Depolanması

o Yenilenebilir Enerji Depolama Teknolojileri ve Uygulamaları

o Yenilenebilir Enerji Depolama Faydaları ve Maliyetleri

o Gelecek Nesil Yenilenebilir Enerji Depolama Teknolojileri

* Enerjinin Son Kullanım Verimlili€i ile Yenilenebilir Enerjiler Dayanıflması

o Son Kullanım Teknolojilerinin Etiketleme ve Standardizasyonu

o Enerji Verimliliği Seçenekleri ve Maliyetlerinin Belirlenmesi

o Yenilenebilir Enerji Teknolojileri ve Enerjide Son Kullanım Verimliliği Açısından Enerji Sistemi Optimizasyonu

* Dış Maliyetlerin İçselleştirilmesi

o Dış Maliyetlerin İçselleştirilmesi için Politika Seçenekleri

o Dış Maliyetlerin İçselleştirilmesi için Tahminler ve İmkanlar

o Dış Maliyetlerin İçselleştirilmesinin Ekonomik Boyutu

* Enerji-Çevre-Ekonomi Entegre Karar Destek Araçları

o Yerel veya Küresel Ölçekte 3E Karar Destek Araçları Uygulamaları

o Gelişmiş ve Özelleştirilmiş Enerji Karar Destek Araçları

o Arz / Talep Tahmin Modelleme ve Uygulamaları

* %100 Yenilenebilir Enerjiler için Eğitim

o % 100 Yenilenebilir Enerjiler için Eğitimde Amaç ve Sonuçların Belirlenmesi

o % 100 Yenilenebilir Enerjiler için örnek Eğitim Programı Geliştirme

* Yenilenebilir Enerji Teknisyenlerinin, Mühendislerinin, Öğretmenlerinin, Karar Vericilerinin ve İşadamlarının Eğitimi

o Çeşitli Teknik Düzeylerde Yenilenebilir Enerji Sistem ve Teknolojilerine Bakış

o Yenilenebilir Enerji Mühendisliği; Araştırma, Alternatif Enerji Ürünleri, Sistem Tasarımı ve Uygulaması

* Zararlı Sübvansiyonlar

o Enerji Sektöründe Sübvansiyonların Çevresel Etkileri

o Sübvansiyonların Kaldırılmasının Çevresel Etkileri

o Çevreye Zararlı Sübvansiyonların Tanımlanması ve Ölçülmesi

o Sübvansiyonlara Genel Bakış ve Ülkelerde Trendlerin İncelenmesi

o Bir “% 100 Yenilenebilir Enerji Sübvansiyon Reformu”nda Politik Mücadeleler

* İklim Değişikliği; Sera Gazı Emisyonlarının Azaltılması ve Adaptasyon

o İklim ve Kalkınma Politikaları ile Azaltım ve Uyumun Entegrasyonu

o İklim Değişikliği ve Uyum / Azaltım Seçeneklerinin Ekonomik Boyutu

o İklim Değişikliği Çabaları: Seragazı Azaltım Değerlendirmeleri

* Yenilenebilir Enerjiler için Akıllı Şebeke (Smart Grid) Uygulamaları

o Akıllı Şebekeye Doğru Düzenli bir Geçişin Olası Yol Haritası

o Akıllı Şebeke için Altyapı ve Gerekenler

o Mevcut Akıllı Şebeke Çalışmaları

o Akıllı Şebekelerin Faydaları ve Enerji Güvenliği Üzerine Etkileri

* Sıfır Karbonlu Kentler, Yerel Yönetimlerde Enerjinin Son Kullanım Verimliliği ve Yenilenebilir Enerjiler

o Tüketicinin Düşük/Sıfır Karbon Teknolojileri Kullanımı ve Benimsemesi Konulu Araştırmalar

o Kyoto sonrası Küresel Isınma Kontrolü için Alternatif Mekanizmalar

o Sürdürülebilir Kalkınma için Karbon Kontrolü

o Eko-Devlet Yeniden Yapılanması ile Kentsel ve Bölgesel Kalkınma Politikaları

o İklim Değişikliği ve Planlama: Karbon Kontrolü ve Yenilenebilir Enerji Kullanımı

* Yenilenebilir Enerjilerin Finansmanı

o Yenilenebilir Enerjilerin Önündeki Engeller

o Yenilenebilir Enerji Finansman Model Türleri

o Yenilenebilir Enerji Projelerinde Riskin Tayini ve Yönetimi

o Yenilenebilir Enerji Başarı Öyküleri

SERGİ

Sergiye katılacak kuruluşlar aşağıdaki sponsor haklarından yararlanacaklardır.

Sergi Sponsorluğu bedeli 9m2.lik stand için 2500Euro+KDV dir. Sergi sponsorlarına ayrıca bir kişilik ücretsiz Konferans katılım hakkı tanınacak ve şirket logosu Konferans web sayfasında ve ilgili basılı tanıtım malzemelerinde yer alacaktır.

Etiketler

Bir yanıt yazın