İnşaat, Sözleşme ve Proje Yönetimi Eğitimi

TechnoBee Academy, İTÜ ve diğer üniversitelerin inşaat, sözleşme, proje ve risk yönetimi ile ilgili yüksek lisans programlarında eğitim almak isteyen ancak başvuru belgelerini sağlayamayan adaylar ile iş yoğunluğu sebebi ile esnek bir eğitim programına ihtiyaç duyan sektör çalışanları için tasarlanmıştır. Bunun yanı sıra, kurum içi eğitimler için modüler olarak geliştirilmiştir. TechnoBee Academy’de yer alan her bir program, akademik programlar baz alınarak sektör ihtiyaçları doğrultusunda iş hayatında doğrudan kullanılabilecek şekilde oluşturulmuştur.

Katılımcılar bir programı tamamlayabildikleri gibi programlarda yer alan derslerden sadece ihtiyaç duyduklarını da alabilirler. Programda her dönem aynı dersler verilmektedir.

Programlar ve dersler hakkında detaylı bilgi almak ve kayıt için www.technobeeacademy.com

Geliştirilen programların hedef kitlesi
– İnşaat firmaları yöneticileri ve yönetici adayları

– İnşaat sektörü girişimcileri

– İnşaat projelerinde proje yönetimi ve sözleşme yönetimi alanında sertifika sahibi olmak isteyen mimar, mühendis ve ara elemanlar

– İnşaat projelerinde uyuşmazlık çözümü ve sözleşme yönetimi alanında uzmanlaşmak isteyen hukukçular, mali denetçilerdir.

TechnoBee Academy’de verilen eğitim programlarının amaçları şunlardır:

– Proje ve risk yönetimi ile inşaat sektöründe inşaat yönetimi ve sözleşme yönetimi kapsamında uzmanlaşmak isteyen çalışanlara esnek, modüler ve dinamik bir eğitim sunmak

– Esnek: Katılımcının kendi eğitim takvimini kendisinin oluşturabilmesini sağlamak

– Modüler: İstenen eğitimi, program (sertifika) veya modül (katılım belgesi) düzeyinde vermek

– Dinamik: Uluslararası saygın kuruluş ve üniversiteler ile işbirliği yaparak sürekli güncellenen ve güncel problemlere çözüm önerilerini tartışan bir eğitim sunmak

– Katılımcıların sahip oldukları akademik bilgiyi pratik bilgi ile etkinleştirmek

– Eğitimi, teorik bilgi yanında örnek olay, simülasyon, sektöre yönelik yazılımlar ve gerçek hayat problemleri ile desteklemek

– Eğitimi, İTÜ başta olmak üzere önde gelen üniversiteler ve sektörde tecrübeli firmaların katılımı ile yürütmek

– Dersleri pasif katılım yerine aktif katılım ve kritik düşünme yoluyla interaktif olarak işlemek

TECHNOBEE ACADEMY PROGRAM SERTİFİKA SİSTEMİ
Programlar farklı kredilere sahip derslerden oluşmaktadır. Her programa ait dersler olduğu gibi inşaat yönetimi ve sözleşme yönetimi derslerinin ortak dersleri de bulunmaktadır. Katılımcılar bir programa kayıt olarak programı bir dönem içinde tamamlayabilirler veya her dönem ilgili programdan istedikleri dersleri alarak programı dönemlere yayılı olarak birkaç dönemde de bitirebilirler. Dersler her dönem tekrarlanmaktadır.

Programlarda, ders sertifikası ve program sertifikası olmak üzere iki tür sertifika verilmektedir. Programda verilen tüm sertifikalar TechnoBee Academy ve işbirliği yapılan ortak organizasyonlar tarafından kabul edilen sertifikalar olacaktır.

Ders sertifikası: Ders sertifikaları kendi içinde ikiye ayrılmaktadır:

Ders başarı sertifikası: Derslere %70 devam eden ve sınav başarı notu 100 üzerinden 60 olan katılımcılar ders başarı sertifikası almaya hak kazanırlar.

Ders katılım sertifikası: Derslere katılan ancak yukarıda verilen ders başarı kriterlerini sağlayamayan katılmcılara katılım sertifikası verilecektir.

Program sertifikası: Üç program tarafından verilen toplam dört sertifika bulunmaktadır.

İnşaat yönetimi sertifikası: Programla ilgili seminer dersini ve program derslerinden toplam en az 10 kredilik ders alarak başarılı olan katılımcılara verilecektir.

Sözleşme yönetimi sertifikası: Programla ilgili seminer dersini ve program derslerinden toplam en az 10 kredilik ders alarak başarılı olan katılımcılara verilecektir.

Proje yönetimi sertifikası: Proje ve risk yönetimi programından proje yönetimi ve PMP sınavına hazırlık derslerini alarak başarılı olan katılımcılara verilecektir.

Risk yönetimi sertifikası: Proje ve risk yönetimi programından projelerde risk yönetimi ve PMI-RMP sınavına hazırlık derslerini alarak başarılı olan katılımcılara verilecektir.

Etiketler

Bir cevap yazın