İMP Toplantıları: Bölgesel Yaklaşım

İMP (İstanbul Metropolitan Planlama ve Kentsel Tasarım Merkezi) tarafından hazırlanan Çevre Düzeni Planı Ağustos 2006'da açıklandı. İMP Toplantıları kapsamında 2006 yılında yapılan sekiz toplantıda farklı başlıklar altında bu plan da tartışılacak.

Yönetici: 

Halil Ünlü (Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği Genel Sekreteri) 

Davetli Katılımcılar:

Prof.Dr. Emre Aysu (Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Dekanı)
Gülden Erkut (İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. Mehmet Çubuk (MSGSÜ Mimarlık Fak. Şehir ve Böl. Planlama Böl. Emekli Öğretim Üyesi)
Dr. Polat Sökmen (MSGSÜ Mimarlık Fak. Şehir ve Böl. Planlama Böl Öğretim Üyesi)
Dr. Taylan Dericioğlu (İMP Bölge Planlama Grubu Yöneticisi)

Etiketler

Bir cevap yazın