İMP Toplantıları: Bölgesel Yaklaşım ve İstanbul Planlamasının Temel İlkeleri

İMP Toplantıları'nın ikincisinin konusu "Bölgesel Yaklaşım ve İstanbul Planlamasının Temel İlkeleri"

Yönetici:

Prof. Hüseyin Kaptan (İstanbul Metropoliten Planlama ve Kentsel Tasarım Merkezi Kooridnatörü

Davetli Katılımcılar:

Doç. Dr. Akın Eryoldaş (MSGSÜ Mimarlık Fak. Şehir ve Böl. Planlama Böl Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. Ali Türel (Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kent Planlama Bölümü Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. Murat Güvenç (İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım Bölümü Öğretim Üyesi)
Murat Diren (İMP Bölgesel Tasarım Proje Yürütücüsü)
Dr. Taylan Dericioğlu (İMP Bölge Planlama Grubu Yöneticisi)
Ahmet Turgut (Şehir Bölge Plancıları Odası Başkanı)

Etiketler

Bir cevap yazın