İmkansız Yapılar

Kare Sanat Galerisi, 4-31 Mart tarihleri arasında "İmkansız Yapılar" isimli sergiye ev sahipliği yapıyor.

Jean Nouvel in “Mimarlık dünyasında Duchamp’ın eşdeğeri neden yok?” sorusuyla ortaya attığı tartışma; sanat, tekillik ve mimarlık kavramlarının birbirleriyle nasıl etkileştiklerini sorunsallaştırıyor. Baudrillard ile birlikte Nouvel; mimari alanda neden skandal yaratacak ve belki de bir kırılmaya yol açacak eserlerin ortaya çıkamadığını tartışırken; mimari ve modelleme/klonlama, mimari ve gerçek/ütopya, kısıtlı bir sanat alanı olarak mimarlık, mimari ve soylulaştırma gibi pek çok felsefi ve sosyolojik konuya da eğiliyor.

Sergi; Mimari gerçekten kısıtlı bir sanat alanı mıdır? Eğer öyle ise bu kısıtlamaları “gerçek dünyada” veya teorik alanda aşmak mümkün müdür? Mimari olanın görsel sanatlar içinde yeri nedir? Görsel sanatlar bu imkânsız yapıların yaratılabileceği bir alan olarak ele alınabilir mi? gibi sorulardan yola çıkacak.

Bu bağlamda mimarlık Baudrillard’ın felsefesi ekseninde düşünülürken; sanatçıların işledikleri mimari temanın yapay dünyayı inşa etmekten öte bir ütopyayı hayal edip, onu kurgularken daha önce değinilen sorular ile kendi sanat pratikleri düzeyinde nasıl bir etkileşim içine girdikleri sorgulanmaya çalışılıyor. Sunum; soylulaştırma, tek tipleştirme, modelleme gibi güncel mimari ve toplumsal sorunları da kapsamında tartışırken; mimarinin (ve bağlam içinde sanatın) politik bir aktivizm alternatifi sunup sunamayacağını da sorguluyor. Bu noktada; emeğin, üretimin, politik ekonominin sonunda, post-modern dünyada; yeniden üretime, kayboluşa ve hiçliğe dair yeni bir perspektif sunmayı amaç ediniyor.

Sanatçılar: Ahmet Elhan, Ali Alışır, Arda Diben, Giuseppe Lo Schiavo, Monika Bulanda, Murat Germen, Refik Anadol, Seçkin Pirim

Etiketler

Bir cevap yazın