İleri Dönüşüm: Atıklardan Tasarım

"İleri Dönüşüm: Atıklardan Tasarım" başlıklı sergi, 28 Mart - 02 Nisan 2018 tarihleri arasında Mimarlar Derneği 1927'de ziyaret edilebilir.

Serginin tanıtım metni:

Hacettepe Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünde; Prof. Dr. Meltem Yılmaz  ve Arş. Gör. Dilara Tüfekçioğlu yürütücülüğünde güz dönemlerinde işlenen İÇT 467 Sürdürülebilir Tasarım Dersi kapsamında öğrencilere; çevre bilinci ve sürdürülebilir tasarım ilkeleri ile tasarım yapma yetisi kazandırılmaya çalışılmaktadır. Bu bağlamda “atık” konusu, dünya genelindeki çevresel problemlerin başında gelmekte, dolayısıyla malzeme kullanımının birincil önem taşıdığı tasarım alanı içinde ayrı bir önem arz etmektedir. Tasarım aşamasında ya da sonrasında “atık oluşturma-oluşturmama” durumlarının yanı sıra, tasarımda “atık kullanma” konusu da son dönemlerde üzerinde önemle durulan konulardır. Bu kapsamda Sürdürülebilir Tasarım dersinde öğrencilere atık konusu verilmiş ve çevrelerinde en çok bulunan atık malzemeleri kullanarak donatı ölçeğinde tasarımlar yapmaları istemiştir. Tasarım süreci ve uygulama aşamaları ders saatlerinde takip edilerek, çeşitli yönlendirmelerle nihai ürüne ulaşmaları sağlanmıştır. Sonuç ürünler atık malzemelerle de iyi tasarımların yapılabileceğini, farklı fikirler geliştirilebileceğini ortaya koymakla birlikte alana katkı sağlayacak nitelikte oldukları düşünülmektedir.

Etiketler

Bir yanıt yazın