II. Uluslararası Osmanlı İzleri Sempozyumu

Trakya Üniversitesi Osmanlı Medeniyeti Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (OSMER) tarafından düzenlenen II. Uluslararası Osmanlı İzleri Sempozyumu, "Balkanlar" teması ile 24-25 Aralık 2021 tarihlerinde çevrim içi olarak yapılacak.

II. Uluslararası Osmanlı İzleri Sempozyumu, jeopolitik ve jeostratejik konumu nedeniyle tarih boyunca önemini korumuş Balkan coğrafyasında Osmanlı’nın izlerini gün yüzüne çıkarmak ve dünü bugüne, bugünü de geleceğe aktarmayı hedefliyor.

Sempozyum kapsamında çevrimiçi sunum yapacak katılımcıların katılım belgeleri, PDF formatında e-posta adreslerine gönderilecektir. Sempozyum, doçentlik, atama ve yükseltme kriterlerini karşılamakta olup bilim kurulu çok uluslu olarak oluşturulmuştur.  Çift kör hakem sistemiyle değerlendirilerek seçilecek bildiri tam metinleri, sempozyum sonrasında ISBN’li e-kitap olarak hazırlanacak dijital baskısı katılımcılara e-posta ile gönderilecektir.

ÖNEMLİ NOT: Sempozyum sonrası seçilmiş bildiriler Osmanlı Tarihi ve Osmanlı Medeniyeti ile ilgili çalışmalara katkıda bulunan, alanında özgün araştırmalara yer veren hakemli ve uluslararası bir dergi olan “Osmanlı Medeniyeti Araştırmaları Dergisi”nin (OSMED) sempozyum özel sayısında makale olarak yayınlanabilecektir. (Makalelerin yayınlanmasında söz konusu derginin yayın kurulunun atayacağı hakem görüşü alınması esastır.)

Bildiri özetleri için son gönderim tarihi: 28 Haziran 2021

Sempozyum ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Etiketler

Bir cevap yazın