II. Ulusal Lisansüstü Mekânsal Çalışmalar Sempozyumu

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü bu yıl ikinci defa mekânla ilgili araştırma yapmış/yapmakta olan lisansüstü öğrencilerinin katılabileceği ulusal nitelikli bir sempozyum düzenliyor. Bu yıl 25 ve 26 Eylül 2021 tarihlerinde düzenlenecek sempozyuma bildiri özeti başvuruları için son tarih 21 Haziran.

Etkinlik metni:

Günümüzde, mekânsal çalışmalar, giderek zenginleşen bir bilgi alanı haline gelmekte, “mekân teorisi” ve “mekân pratikleri” çerçevesinde özgün çalışmalara dönüşmekte, teori ve pratiğin birlikte ele alındığı, mekânı kırsal alan, kentsel alan, bölge, doğal çevre vb. ayrımlar olmaksızın daha geniş ve ilişkisel bir yaklaşımla, toplumsal ve ekonomik karşılıklarıyla ve iklim krizi ile ertelenemeyecek hale gelen çevresel / ekolojik meselelerle birlikte ele alan bir literatür oluşmaktadır. Bu kapsamda ve mekânın çok disiplinli, çok boyutlu ve çok ölçekli olma özelliklerini öne çıkaran çalışmaları bir araya getirmeyi ve mekânsal çalışmalar literatürünü birbirinden öğrenen çalışmalarla zenginleştirmeyi ve daha görünür kılmayı hedefliyoruz.

Bu bağlamda, Ulusal Lisansüstü Mekânsal Çalışmalar Sempozyumu’nun temel amacı; farklı disiplinlerden mekân üzerine lisansüstü çalışmalar yapan öğrencilerin buluşabilmesini, kendi çalışmaları üzerine tartışabilmesini ve mekâna dair yaratıcı, nitelikli, güncel, eleştirel araştırmalar geliştirebilmesini teşvik etmek olarak formüle edilebilir.

Bu yıl 25 ve 26 Eylül 2021 tarihlerinde düzenlenecek sempozyum, içinde bulunduğumuz pandemi koşullarının belirsizliği sebebiyle çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. Bu çerçevede, ilk araştırma bulguları elde edilmiş veya yakın zamanda tamamlanmış lisansüstü çalışmalar birer bildiri olarak sunulacaktır. Katılımcılardan gelen bildiri özetleri Sempozyumdan önce elektronik bildiri özeti kitabı olarak yayınlanacaktır. Ayrıca seçilen bildirilerden tematik kitap yapılabilecektir.

Bildiri sunumlarına ayrılacak bu oturumların yanı sıra sempozyum öncesindeki hafta boyunca, lisansüstü tez sürecine katkıda bulunmak ve bu süreci farklı izleklerle yeniden düşünmek amacıyla çalıştaylar düzenlenecektir. Tezin kendisini bir araştırma alanı olarak kavramak isteyen çalıştayların odağını tez önerisi geliştirme, araştırma süreci, araştırma yöntemi, araştırma sahası, literatür tarama, yazma süreci ve araştırma etiği gibi başlıklar oluşturacaktır. Çalıştayların amacı, mekânsal çalışmalar yapan farklı alanlardaki katılımcıları birlikte araştırmaya, düşünmeye ve yazmaya teşvik etmektir. Çalıştaylar, katılımcıların tez çalışmalarına yönelik pratik yararlar hedeflerken, tez sürecine ilişkin deneyimleri ve geliştirilen taktikleri paylaşmaya ve tez süreci üzerinden ortaklık kurmaya davet eder. Mekânsal çalışmalar üzerine yüksek lisans ve doktora tezi yazan tüm araştırmacıların başvurularına açık olan çalıştayların detayları ve kolaylaştırıcıları ilerleyen haftalarda duyurulacaktır.

Sempozyuma kuramsal çerçevenizi, ayrıntılı yönteminizi ve bulgularınızı tartıştığınız 500 ila 800 kelime arası genişletilmiş bir özetle başvuru yapabilirsiniz. Çalışmanız Bilim Kurulu arasından 2 hakeme gönderilerek çift taraflı kör bir değerlendirmeye alınacaktır.

Sempozyuma bildiri özeti başvurusu için şu linkteki formu doldurmanızı rica ederiz.

Çalıştaya kesin katılım için başvurular çalıştay programı kesinleştikten sonra alınacaktır.

E-posta aracılığıyla iletilen başvurular maalesef değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuruyu yapmadan önce sık sorulan sorular sayfamızı ziyaret etmenizi tavsiye ederiz.

ÖNEMLİ TARİHLER:

  • Bildiri özeti başvuruları için son tarih: 21 Haziran 2021
  • Bildiri sahiplerine dönüş için son tarih: 26 Temmuz 2021
  • Güncellenmiş bildiri özetlerinin gönderimi için son tarih: 2 Ağustos 2021
  • Çalıştay başvuruları çalıştay programı kesinleştirildikten sonra alınacaktır.
  • Çalıştaylar: 20 – 24 Eylül 2021
  • Bildiri sunuşları: 25 ve 26 Eylül 2021
  • İsteğe bağlı tam metin bildirilerinin gönderimi için son tarih: 3 Ekim 2021

Sempozyum sosyal medya hesapları: web sitesi, instagram, facebook, twitter

I. Ulusal Lisansüstü Mekânsal Çalışmalar Sempozyum ürünlerini aşağıdaki linklerden inceleyebilirsiniz:

Etiketler

Bir cevap yazın