II. Ulusal Lisansüstü Mekânsal Çalışmalar Sempozyumu

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü tarafından organize edilen II. Ulusal Lisansüstü Mekânsal Çalışmalar Sempozyumu, 20 - 26 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Çalıştaylara kayıt olmak için son gün 15 Eylül 2021.

Mekansal Çalışmalar Sempozyumu kapsamında lisansüstü tezlerden üretilmiş bildiri sunumlarının yanında lisansüstü tez süreçlerini destekleyecek çalıştaylar, seminerler ile birlikte MSGSÜ şehircilik doktora programında 2021 yılında tamamlanmış doktora tezlerinin sunumları yer alacaktır. Sempozyum herkese açık olup, MSGSÜ Şehir ve Bölge Planlama youtube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır.

Sempozyumun çağrı metninden:

II. Ulusal Lisansüstü Mekânsal Çalışmalar Sempozyumu içinde bu sene katılımcıların da talepleri toplanarak araştırma sorusu-yöntem-saha ilişkisi, saha çalışması, yazma ve araştırma etiği üzerine çalıştaylar organize edilmiştir. Konusunda deneyimli akademisyenlerin davet edildiği bu çalıştaylarda, hem konuya ilişkin kısa seminerler, hem de birbirimizin deneyimlerinden öğrenebileceğimiz tartışma seansları öngörülmüştür.

Hakan Yücel, Gizem Aksümer Kaynarca ve Sinem Seçer Sipahi tarafından yürütülen “Saha Deneyimleri ve Araştırma Pratikleri Çalıştayı”nda lisansüstü tez çalışmasını saha araştırması yaparak tamamlamış ya da saha yapmayı düşünen ama henüz alana çıkmamış araştırmacıların ortak bir tartışma platformunda buluşması amaçlanmıştır. Bir araştırmanın araştırma sorusu kurgulama, saha çalışması yapma, sahada kullanılan araştırma ve analiz yöntemlerine karar verme aşamaları yürütücüler tarafından ortaya konacak “sorular” çerçevesinde hep birlikte tartışılacak, ayrıca bu konularda katılımcıların birbirleriyle saha deneyimleri, sahada çıkabilecek sorunlara pratik çözümler ve stratejileri paylaşabilecekleri daha küçük gruplarla çalışmalar gerçekleştirilecektir.

Murat Cemal Yalçıntan yürütücülüğünde düzenlenen “Nasıl Yazmalı?” Çalıştayı içinde Dikmen Bezmez “Literatür Tarama Deneyimleri”; Duygu Paçalı ise “Uluslararası Akademik Dergilerde Yayın Yapmak” üzerine sunumlar gerçekleştirecektir. Davetli konuşmacılar Fuat Ercan akademik metin, Fuat Sevimay ise edebi metin yazımına dair deneyimlerini paylaşacaktır. Atölye kapsamında araştırmaların okurları ile buluşmasını sağlayan ama araştırmacının en zorlandığı aşamalardan birisi olan “yazmak” eylemine heyecanlı bir yaratma süreci olarak bakmanın yolları aranacak, deneyimler paylaşılacaktır.

Hürriyet Gülsün Öğdül yürütücü, Karun Çekem ve Yıldırım Şentürk’ün davetli konuşmacı olduğu “Akademik Çalışmalarda ve Araştırma Pratiğinde Etik Çalıştayı”nda ise tez yazma ve araştırma pratiklerini bilimsel etik çerçevesinde katılımcılarla beraber düşünmek, tartışmak hedeflenmektedir.

Çalıştaylar mimarlık, planlama, sosyoloji, psikoloji, siyaset bilimi gibi farklı disiplinden genç araştırmacıları bir araya getirerek birlikte düşünmeyi, araştırma yapmaya dair sorunlarımızı, çekincelerimizi, heyecanlarımızı paylaşabileceğimiz tartışma odaklı bir platform sunmak isteriz.

Etkinlik programı için tıklayınız.

Katılımcılar, birden fazla çalıştaya katılabilirler. Çalıştaylar için katılımcıların başvuru formunu 15 Eylül 2021 Çarşamba gününe kadar doldurmaları gerekmektedir.

Etiketler

Bir cevap yazın