İÇMEK / İç Mimarlık Eğitimi 4. Ulusal Kongresi

İstanbul Kültür Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarım Bölümü'nün 7-8 Aralık 2017 tarihlerinde düzenleyeceği İç Mimarlık Eğitimi 4. Ulusal Kongresi'ne bildiri özeti gönderimi için son tarih 22 Mayıs 2017.

SUNUŞ

7-8 Aralık 2017’de gerçekleştirilecek İÇMEK/ İç Mimarlık Eğitimi 4. Ulusal Kongresi’nin üst teması “ÖLÇEK” olarak belirlenmiştir. Tasarım odaklı disiplinlerin önemli konularından biri olan ölçeğin, kongre kapsamında iç mimarlık eğitimi özelinde yaratacağı yeni tartışmaların ufuk açıcı olacağı düşünülmektedir. Birçok alt tema ve başlıkla zenginleşen “Ölçek” kavramının eğitimdeki yansımalarının nasıl ve neler olacağı kongrenin merakla beklenen çıktılarını oluşturacaktır.
Temelde bir ölçme sistemi olarak tanımlanan “Ölçek” bir şeyin başka bir şeyle olan ilişkisini açıklamak üzere kullanılır. Ölçeği kavramak, nesnelerin gerçek ölçülerinin yanı sıra algılandıkları ya da temsil edildikleri ölçüleri de anlamayı gerektirir. Ölçek, insanın çevresindeki her şeyi farklı düzeylerde hayal edebilmesini sağlar.* Vitrivius ölçeği insan bedeninin binayla orantısında ararken; Le Corbusier metre ve inch’i bir kenara iten bireysel bir ölçekten bunun yanında her girişimin bir ölçeği olarak düşünce yapısı, teknik olanakları ve yönetici güçlerin varlığından bahseder.
Anlaşılıyor ki ölçeği her düzeyde ve bağlamda bulmak mümkün olur. İlk akla gelen tasarım, kuram, kültür, iletişim, süreç, üretim vb farklı düzeyler olabileceği gibi daha nicelerinin ölçekle ve içmimarlık eğitimiyle ilişki kurarak ortaya konulması kongrenin kapsamını oluşturmaktadır.
Bu anlamda eğitim özelinde irdelenecek ölçek kavramının etkin olacağı alt temaları şu şekilde özetleyebiliriz:

• Araştırma
• Kuram ve düşünsel yaklaşımlar
• Tasarım stüdyosu
• Üretim araçları
• Sürdürülebilirlik
• Kültür
• Fiziksel çevre kontrolü
• Disiplinlerarası yaklaşımlar
• Temsil
• Çevresel psikoloji

Bu bakış açısıyla iç mimarlık eğitiminde yer alan katılımcıları İÇMEK/ İç Mimarlık Eğitimi 4. Ulusal Kongresi ile eğitimde “ölçek” üst temasını tartışmaya ve yeni yaklaşımlar ortaya koymaya davet ediyoruz.

TAKVİM

  • Kongre İlanı: 3 Nisan 2017
  • Kongre Özet Gönderimi: 22 Mayıs 2017
  • Kongre Kabul Bildirimi: 30 Haziran 2017
  • Kongre Tam Metin Gönderilmesi: 28 Ağustos 2017
  • Kongre Kayıt: 28 Ağustos 2017


ÜCRETLER

Akademisyen: 200 TL

Öğrenci: 100 TL

Detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Etiketler

Bir cevap yazın