İÇMEK İç Mimarlık Eğitimi 2. Ulusal Kongresi

Kongre, 20 Aralık 2012 tarihinde İstanbul Kültür Üniversitesi'nde gerçekleşiyor.

Ülkemizde farklı üniversitelerde verilmekte olan “iç mimarlık eğitimi”, lisans/lisansüstü programlardaki çeşitliliğe, akreditasyon çalışmalarına bağlı olarak, iç mekan tasarımında yeni yaklaşımları ve konuyla ilgili eğitim süreçlerinde farklı bakış açılarını ortaya koymaktadır. Bu bağlamda, üniversitelerimizin ilgili programları; hedefleri doğrultusunda iç mimarlık eğitim modelleri geliştirmektedir.

Bu kapsamda, İstanbul Kültür Üniversitesi’nde, akademisyenler ve içmimarlık hizmeti veren Sektör temsilcilerinin katılımlarıyla İÇMEK / İç Mimarlık Eğitimi 2.Ulusal Kongresi düzenlenecektir. Kongre kapsamında ayrıca ülkemizde İç Mimarlık alanındaki en iyi diploma projelerini seçmek üzere düzenlenen MEKAN2012 Proje Yarışması Ödül Töreni ve Sergisi, 20 Aralık 2012 tarihinde gerçekleştirilecektir.

Kongre temaları

İç Mimarlık Eğitim Modelleri

Akreditasyon çalışmaları / Uluslararası İlişkiler

Disiplinler Arası Çalışmalarda Kimlik Sorunu

Mesleki Örgütlenme Sorunları

Yer ve Tarih

İstanbul Kültür Üniversitesi, Önder Öztunalı Konferans Salonu / 20 Aralık 2012

http://icmek2012.org/

http://icmek2012.org/mekan2012/

Program

08:30-09:30 KAYIT

09:30-10:20 AÇILIŞ KONUŞMALARI

10:20-10:45 ARA

I. OTURUM

Oturum Başkanı: Prof.Dr Hasan ŞENER

10:45-11:00 İKÜ İç Mimarlık Örneği Üzerinden Eğitim Programı Analizi

Zafer ERTÜRK, Banu MANAV

11:00-11:15 İç Mimarlık Eğitiminde Akreditasyon:ECIA ve CIDA Ölçütleri Karşılaştırması

Nilay ÖZSAVAŞ, Ömer Kutay GÜLER

11:15-11:30 İç Mimarlık Eğitiminde Günceli Yakalamak:İTÜ Örneği

Özge Cordan, Emine Görgül,Benek Çinçik, Bahadır Numan

11:30-11:45 İç Mimarlık Eğitiminde Yaratıcılık ve Yarışmalar

Ervin GARİP, Banu GARİP

11:45-12:00 Katılımcı Tasarım, Katılımcı Eğitim

Deniz HASIRCI

12:00-13:00 ÖĞLE YEMEĞİ

II. OTURUM

Oturum Başkanı: Prof.Dr Ahmet EYÜCE

13:00-13:15 İç Mimarlık Eğitiminde İlk Yıl Tasarım Stüdyolarına Farklı Bir Bakış; Resimden Mekana Kandinsky

Tülay Zorlu, Muteber Erbay, Betül Akgül, Dilara Onur, Aylin Aras

13:15-13:30 Mekan Tasarımı Eğitiminde Temel Tasarım Eğitimi Dersi ve Dersin İzlenebilirliğine Yönelik Bir Yaklaşım

Mesut ÇELİK, Şaha ASLAN

13:30-13:45 Tasarım-Uygulama Kesitinde İç Mimarlık Proje Stüdyosu Deneyimi

Derya ADIGÜZEL, Rana KUTLU, Sevinç ORMANCI, Vehbi TOSUN

13:45-14:00 Tasarım Eğitiminde “Doğrusal Olmayan” Stüdyo Yaklaşımı

Türkan Oya EKMEKCİ

14:00-14:15 Yer ve Dönüşüm Bağlamında İç Mimari Stüdyo Yaklaşımı

Kadir UYANIK, Orkan Zeynel GÜZELCİ, Handan DUYAR

14:15-14:30 ARA

III. OTURUM

Oturum Başkanı: Prof.Dr Ayşen AKPINAR

14:30-14:45 İç Mimarlık Meslek Örgütünün Günümüzdeki Çalışma Alanlarına Genel Bir Bakış

Soner GİRGİN

14:45-15:00 Etik Kavramının Öğretilebilirliğinin ve Eğitilebilirliğinin Tasarım Eğitimi Bağlamında İrdelenmesi

Armağan Seçil MELİKOĞLU EKE, Ferhan YALÇIN

15:00-15:15 İç Mimarlık Eğitim Sürecinde Görsel Okuryazarlık Üzerine Bir Araştırma

Burcu Efe ZİYREK, Hare KILIÇASLAN

15:15-15:30 İç Mimarlık Eğitiminde Etik Felsefe ve Meslek Etiğinin Önemi

Havva SARGIN

15:30-15:45 Tasarım Eğitiminde Biçim Grameri Tabanlı Eğitici Bir Uzman Sistem Denemesi

Orkan Zeynel GÜZELCİ

15:45-16:00 ARA

IV. OTURUM

Oturum Başkanı: Doç.Dr Burak KAPTAN

16:00-16:15 Tasarım Sürecinde Eskiz

Özge Sever İSLAMOĞLU

16:15-16:30 İnsan ve Mekan Arasındaki Bağın Konut Kavramı Bağlamında İrdelenmesi

Arzu ECEOĞLU

16:30-16:45 Disiplinlerarası Ortak Yaklaşım:Estetik Olgusu

Muna SİLAV

16:45-17:00 Endüstrileşmiş Üretim Sistemlerine Dayalı İç Mimari Proje Eğitimi Modeli

Handan DUYAR

17:00-17:15 İç Mimarlık ve Endüstri Ürünleri Tasarımı Arasındaki İlişkinin Mekan ve Donatı Kavramları Çerçevesinde İncelenmesi

Tolga ERDEM

17:30-18:30 KOLOKYUM / ÖDÜL TÖRENİ

18:30-19:00 MEKAN2012 SERGİ AÇILIŞI

20:00 KOKTEYL

İspirtohane / Bakırköy

Kongre yeri: İstanbul Kültür Üniversitesi, Önder Öztunalı Konferans Salonu

Etiketler

Bir yanıt yazın