İÇLİS-III / İç Mimarlık Lisansüstü Çalışmalar Sempozyumu- III

“İÇLİS-III İç Mimarlık Lisansüstü Çalışmalar Sempozyumu- III”, Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü ev sahipliğinde ve İstanbul Teknik Üniversitesi ile Yaşar Üniversitesi iş birliğinde, 20-21 Şubat 2020 tarihlerinde Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü’nde yapılacak.

Türkiye’de, iç mimarlık alanında 1980’li yıllardan beri yapılmakta olan yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlilik gibi farklı düzeylerdeki lisansüstü tez çalışmaları, önemli bir bilgi birikiminin oluşmasına ve bilimsel araştırma geleneğinin yaygınlaşmasına katkı sağlamıştır. Bu amaçla, İstanbul Teknik Üniversitesi İç Mimari Tasarım Uluslararası Yüksek Lisans Programı-IMIAD’ın önderliğinde ve İstanbul Teknik Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü’nün ev sahipliğinde “İÇLİS I İç Mimarlık Lisansüstü Çalışmalar Sempozyumu-I” (2016) ve “İÇLİS-II I İç Mimarlık Lisansüstü Çalışmalar Sempozyumu-II” (2017), başarıyla tamamlanmıştır.

“İÇLİS-III İç Mimarlık Lisansüstü Çalışmalar Sempozyumu- III”, Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü ev sahipliğinde ve İstanbul Teknik Üniversitesi ile Yaşar Üniversitesi iş birliğinde, 20-21 Şubat 2020 tarihlerinde Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü’nde yapılacaktır. Sempozyumun amacıi iç mimarlık ile ilgili konularda üretilen lisansüstü tez çalışmalarının paylaşıldığı bir platform oluşturmaktır. Genç araştırmacıların tez çalışmalarının paylaşıldığı bir tartışma ortamının, araştırma alanlarını belirlemek, ihtiyaç duyulan konu alanlarını ve araştırma potansiyellerini açığa çıkartmak anlamında yararlı olacağı düşünülmektedir.

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, iç mimarlık ile ilgili konularda lisansüstü eğitimlerini tamamlamış / tamamlamak üzere olan genç araştırmacılar ve danışmanları etkinliğe davetlidir. Sempozyumda sunulacak bildiriler, e-bildiri kitabı olarak yayınlanacaktır. Sunum, özet ve tam metin bildiri dili Türkçe veya İngilizce olabilir.

Sempozyumun internet sitesi üzerinden, sempozyuma dair detaylı bilgi edinilebilir.

Etiketler

Bir cevap yazın