İÇLİS-II / İç Mimarlık Lisansüstü Çalışmalar Sempozyumu-II

“İÇLİS-II / İç Mimarlık Lisansüstü Çalışmalar Sempozyumu-II” 26-27 Ekim 2017 tarih aralığında İTÜ Taşkışla Kampüsü’nde yapılacak.

Etkinliğin tanıtım metni:

Türkiye’de, İç Mimarlık Alanı’nda 1980’li yıllardan beri yapılmakta olan yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlilik gibi farklı düzeylerdeki lisansüstü tez çalışmaları, önemli bir bilgi birikiminin oluşmasına ve bilimsel araştırma geleneğinin yaygınlaşmasına katkı sağlamıştır.

Bu amaçla 2016 yılında başarıyla hayata geçirilen “İÇLİS I İç Mimarlık Lisansüstü Çalışmalar Sempozyumu-I” in ardından, İstanbul Teknik Üniversitesi İç Mimari Tasarım Uluslararası Yüksek Lisans Programı-IMIAD’ın önderliğinde ve İstanbul Teknik Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü’nün evsahipliğinde, İTÜ Taşkışla Kampüsü’nde, 26-27 Ekim 2017 tarih aralığında “İÇLİS-II / İç Mimarlık Lisansüstü Çalışmalar Sempozyumu-II” gerçekleştirilecektir. Sempozyumun amacı; İç Mimarlık ile ilgili konularda üretilen lisansüstü tez çalışmalarının paylaşıldığı bir platform oluşturmaktır. Genç araştırmacıların tez çalışmalarının paylaşıldığı bir tartışma ortamının, araştırma alanlarını belirlemek, ihtiyaç duyulan konu alanlarını ve araştırma potansiyellerini açığa çıkartmak anlamında yararlı olacağı düşünülmektedir.

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti-KKTC’de, İç Mimarlık ile ilgili konularda lisansüstü eğitimlerini tamamlamış / tamamlamak üzere olan genç araştırmacılar ve danışmanları, etkinliğe davetlidir. Sempozyumda sunulacak bildiriler, basılı hale getirilecektir. Her iki yılda bir düzenlenecek olan ulusal sempozyum etkinliği bu yıl, “İç Mimarlık Alanı En Başarılı Yüksek Lisans Tez Ödülü” yarışma ve sergisi ile birlikte düzenlenecektir.

Sempozyum Takvimi

  • Sempozyumun Duyurulması: 21 Nisan 2017
  • Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi: 02 Haziran 2017
  • Bildiri Özetlerinin Kabulü/Reddi: 30 Haziran 2017
  • Bildiri Tam Metinlerinin Gönderilmesi: 15 Eylül 2017


Ücretler

  • Akademisyen: 200 TL
  • Öğrenci: 100 TL
Etiketler

Bir cevap yazın