IAPS International Network Symposium 2011

IAPS-CSBE Çalışma Ağı uluslararası olarak 10-14 Ekim 2011 de Kore’de yapılacak olan “Continuity and Change of Built Environments – Housing, Culture, and Space across Life Spans-Yapılı Çevrede Süreklilik ve Değişim – Yaşam Süresince Konut, Kültür ve Mekan” sempozyumunu düzenlemektedir. Bu uluslararası sempozyum çerçevesinde, sürdürülebilir gelişmenin hızla kentleşen dünya üzerindeki farklı yansımalarının sunumu ve tartışılması beklenmektedir. Demografik, ekonomik, sosyal, kültürel, teknolojik ve çevresel koşulların karmaşık değişimleri kapsamında, geçmişten, günümüze konut, kültür, mekan, yaşam biçimleri ve toplulukları için yaratıcı öngörülere dikkat çekilmesi amaçlamaktadır. Deagu Konferansındaki Culture, Space and Revitalization-Kültür Mekan ve Yenileştirme Sempozya serileri kapsamında, IAPS Housing Network ile ortak olarak ayrıca ‘’City and House: Urban Dynamics and Spatial Transformations – Kent ve Konut: Kentsel Dinamikler ve Mekansal Dönüşüm” konulu davetli bir sempozya düzenlenmektedir. Prof. Dr. Hülya Turgut, Dr. Peter Kellett ve Dr. Demet Mutman’ın yürütücülüğünde düzenlenen sempozya kentlerdeki yerel ve küresel mekanların, kültür politikalarının kullanımlarının, ve yeni yapılı düzen içerisinde farklılaşan konut yaklaşımlarının üzerine odaklanacaktır.

Etiketler

Bir yanıt yazın