IAPS-CSBE Kültür ve Mekan Tasarım Atölyesi 5

2. İstanbul Tasarım Bienali'nin "Gelecek Artık Eskisi Gibi Değil" ana teması çerçevesinde düzenlenecek olan IAPS-CSBE Network Aktivitelerinden Kültür ve Mekan Tasarım Atölyesi 5 15-19 Eylül tarihleri arasında.

2. İstanbul Tasarım Bienali’nin “Gelecek Artık Eskisi Gibi Değil / The Future is Not What it Used to Be” ana teması çerçevesinde düzenlenecek olan IAPS-CSBE Network Aktiviteleri, aynı Network’ün 1. İstanbul Tasarım Bienali Akademi Programı aktivitelerinin bir devamı olarak, “Bir ‘Palimpsest’ Kent Olarak İstanbul’da Gelecek Artık Eskisi Gibi Değil” başlığı altında gerçekleştirilecek. Bienal sürecince devam edecek olan IAPS-CSBE Network Aktiviteleri, makale seçkisi, tasarım atölyeleri, öğrenci fikir yarışması, sergi/kolokyum/sempozyum ve yayın-kitap olmak üzere birbiriyle ilişkili adımlardan oluşuyor.

Kentsel mekan ve kent kullanıcılarının birlikte ve eş zamanlı olarak değişimi/dönüşümü, İstanbul’un sahip olduğu Palimpsest yapının çoğullaşmasını beraberinde getiriyor. İstanbul, çok katmanlı yapısıyla geçmişten geleceğe alternatif manifestolar ve diyalogların üretilmesine zemin hazırlarken, bu üretimlerin mekânsal karşılıkları aracılığıyla ise zamansal olarak bugünle –yani gelecekteki geçmişle – gelecek arasında çoğul kesişim noktaları yaratıyor. Bu bağlamda, değişen ve dönüşen İstanbul’un katmanları bu zamansal kesişim noktaları üzerinden geleceğe nasıl aktarılabilir? İstanbul’a dair alternatif manifesto ve diyalog olanaklarının tartışılması ve böylelikle gelecek senaryolarının şekillenmesinde biz mimar ve tasarımcıların rolü ne olacaktır?

Tasarım atölyesi 5, “Bir ‘Palimpsest’ KENT OLARAK İSTANBUL’DA GELECEK ARTIK ESKİSİ GİBİ DEĞİL” ana teması çerçevesinde yapılacak olan kent okumalarını ve bu okumaların üzerinden üretilen gelecek öngörülerinin iki/üç boyutlu ürünlere dönüştürülmesini kapsıyor. Ürünler atölye sonunda sunulacak, sergilenecek ve en iyi 10 sonuç ürün İKSV Sarı Lale Kart ile ödüllendirilecek. İKSV 2. Uluslararası İstanbul Tasarım Bienali Akademi Programı kapsamında, Maltepe Üniversitesi ve IAPS-CSBE Kültür ve Mekan Tasarım Atölyesi 5 ekibi olarak tüm mimarlık ve tasarım fakülteleri lisans öğrencilerini 15-19 Eylül 2014 tarihleri arasında Salt Galata’da gerçekleşecek olan seminer, film gösterimleri ve atölye çalışmalarında manifesto ve diyalog olanaklarını tartışmaya ve gelecek öngörüleri üretmeye bekliyor.

 • Atölye yürütücüleri için son başvuru: 22 Ağustos 2014
 • Atölye konularının ilanı: 27 Ağustos 2014
 • Katılımcılar için başvuru tarihleri: 4 Ağustos – 10 Eylül 2014
 • Atölye Salt Galata: 15 – 19 Eylül 2014
 • Sergi: 1 Kasım – 14 Aralık 2014
 • Kültür ve Mekan Sempozyumu 4 (Kolokyum, ödül töreni): 5 Aralık 2014

Atölye Katılımcıları için Katılım Koşulları

Ulusal Tasarım Atölyesi, mimarlık ve tasarım fakültelerinin bölümlerinde eğitim gören tüm lisans öğrencilerinin katılımına açıktır. 2014 yılı içerisinde mezun olmuş olan öğrenciler de katılabilirler. Atölyeye katılmak isteyen öğrencilerin 10 Eylül 2014’e kadar çevrimiçi başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.

Katılım Ücreti: Katılım ücreti 25 TL’dir. Ücret T.C Maltepe Üniversitesi – İş Bankası Marmara Eğitim Köyü Şubesi TR570006400000112650090005 IBAN Numaralı hesaba yatırılacaktır. Açıklama kısmına IKSV IAPS-CSBE Etkinlikleri-Atölye katılım ücreti yazılmalı, ayrıca Ad-Soyad ve T.C. kimlik numarası bilgileri eksiksiz olarak belirtilmelidir. Ücretin yatırıldığına dair makbuz veya yatırıldığını gösterir bir belge (ATM makbuzu, internet bankacılığı çıktısı vb.) atölye sırasında koordinasyon ekibine elden teslim edilecektir.

Atölye Yürütücüleri için Açık Çağrı

Etkinlik teması kapsamında farklı disiplinlerden atölyelerin yürütüleceği bu etkinlikte atölye yürütmek isteyenlerin, 22 Ağustos 2014 tarihine kadar çevrimiçi başvuru formunu doldurmaları ve [email protected] adresine atölye afişlerini göndermeleri gerekmektedir.

Atölye Koordinasyon Ekibi

 • Bilgen Ataç, Maltepe Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü, [email protected]
 • E. Cemre Çelikcan, Maltepe Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Gemi ve Yat Tasarımı Bölümü, [email protected]
 • Hale Sinirlioğlu, Maltepe Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü, [email protected]
 • Beril Sulamacı, Maltepe Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü, [email protected]

Etkinlik Web Siteleri

 • www.iapscsbe.maltepe.edu.tr
 • iksvakademi-iapscsbe.tumblr.com

İletişim: [email protected]

Etiketler

Bir cevap yazın