I. Akıllı Belediyecilik Zirvesi

Zirve, 28-29 Mart 2013 tarihlerinde Grand Cevahir Hotel'de yapılıyor.

KAPSAM
Akıllı Belediyecilik Zirvesi, küreselleşen dünyanın temel taşlarından biri olan şehirlerimizin teknolojiye ve güncel gelişmelere uyum sağlamak için ihtiyaç duydukları çözümleri ve geliştirdikleri projeleri bir araya getirmeye odaklanmış bir etkinliktir.

Etkinlik, Türkiye’nin başta Büyükşehir Belediyeleri olmak üzere tüm belediyelerini tek bir çatı altında buluşturacak olmasının yanı sıra, ülke dışında başarılı hizmetler ve teknolojileri üretmiş yabancı şehirlerinin belediyelerinin de yer alacağı geniş katılımlı bir birlikteliktir.

Yerel Yönetimlerin yanı sıra kamusal hizmet üreten elektrik ve doğalgaz gibi enerji dağıtım şebekelerinin de katılacağı etkinlik, hizmet kalitesini sunma konusunda rekabetçi örnekler üreten kurumları incelemek için önemli bir yere sahiptir.

Etkinlik kapsamında ayrıca tüm kurumlar nezdinde teknolojinin, akıllı çözümlere dönüştüğü entegratörlerin, sektörde lokomotif şirketlerin, bu kurum ve firmaları destekleyen bakanlıklar, genel müdürlükler ve diğer birimlerin, yeni fırsatlar üretilmesi için sağladığı teknolojik ve finansal destekler sergilenmektedir.

Avrupa Birliği fonları ve finansal yaklaşımlar, bakanlıklar ve ajanslar nezdinde kalkınma projeleri ile ilgili yerel yönetimlerin bilgilendirilmesi bir diğer amaçtır.

Kentsel Dönüşümden, Telekomünikasyona, Yeni Nesil Sayaçlardan, Abone Teknolojilerine, Müşteri İlişkileri ve Çağrı Merkezi Yönetiminden, Coğrafi ve Kent Bilgi Sistemlerine, SCADA Teknolojilerinden, Kazısız Altyapı Teknolojilerine, Akıllı Ulaşım Sistemlerinden, Finansman Çözümlere kadar yerel yönetimlerin ve özel sektörün işbirliği ile geliştirilen hizmetlerin ele alınacağı bu etkinlik, sektörün tüm organlarını bir araya getirmesi açısından önemli bir yere sahiptir.

VİZYON
“Yerel Yönetimlerin Eseri Akıllı Şehirler” ana fikri ile halka hizmet veren kamu ve özel sektör kuruluşlarının geliştirdiği ve dünyada başarılı uygulamalar arasında yerini hızla alan örneklerin, yurt içi ve dışı katılımcılar ile paylaşılması.

MİSYON
Kamusal Hizmet için teknolojinin akıllı kullanımı ile fark yaratan hizmetlerin ön plana çıkarılmasıdır.

KONU BAŞLIKLARI
Kentsel Dönüşüm ve Akıllı Belediyecilik Uygulamaları
Akıllı Belediyecilik Projeleri Perspektifi ile Kamu İhale Mevzuatı
Telekomünikasyon Teknolojileri
Yeni Nesil Sayaçlar ve Sayaç Okuma Teknolojileri
Abone Teknolojileri
Müşteri İlişkileri ve Çağrı Merkezi Yönetimi
Coğrafi ve Kent Bilgi Sistemleri (CBS/KBS)
Uzaktan Veri Toplama Kontrol ve Telemetri Sistemleri (SCADA)
Kazısız Teknolojiler ve Kentsel Altyapı Uygulamaları
Akıllı Ulaşım Teknolojileri ve Örnek Belediyecilik Uygulamaları
Akıllı Belediyecilik Projeleri için Finansman Çözümleri
Avrupa Birliği Bakanlığı Belediyeler AB’ye Hazırlanıyor (Smart Cities and Communities 2013) Çağrısı

Etiketler

Bir cevap yazın