Humanizing Security / Güvenliği İnsanileştirmek

"Barış, Uzlaşma ve İnsani Güvenlik için Yurttaşlar Ağı" adlı projenin bölgesel/uluslararası çaptaki ilk kamusal etkinliği olan Güvenliği “İnsani”leştirmek Konferansı, 31 Ocak - 1 Şubat 2014 tarihinde İstanbul’da gerçekleşecek.

Helsinki Yurttaşlar Derneği, Aralık 2012’den bu yana yürüttüğü “Barış, Uzlaşma ve İnsani Güvenlik için Yurttaşlar Ağı” başlıklı bölgesel projenin faaliyetlerine, uluslararası bir konferansla devam ediyor. Türkiye, Bosna Hersek, Bulgaristan, Kosova, Karadağ, Sırbistan, Makedonya, Yunanistan ve Fransa’dan STK’ların ortaklığında, London School of Economics (LSE) ve South East European Research Network’ten (SEERN) araştırmacı ve uzmanların katkılarıyla devam eden projeye AB Genişleme Programı ve Açık Toplum Vakfı da mali destek veriyor.

İnsani güvenlik kavramı üzerine odaklanan çalışma çerçevesinde, Balkanlar ve Türkiye’de gündelik hayatı ‘güvensiz’leştiren meseleler üzerine çalışmak ve ilgili toplumsal aktörler arasında ülke ve bölge çapında sürdürülebilir ortaklıklar gerçekleştirilmesi amaçlanıyor. Proje kapsamında insani güvenlik alanının izlenmesi ve çeşitli boyutlarının derinlemesine incelenmesine yönelik araştırma/raporların hazırlanması, uluslararası toplantıların düzenlenmesi ve savunuculuk faaliyetlerinin yürütülmesi planlanıyor.

Projenin bölgesel/uluslararası çaptaki ilk kamusal etkinliği olan Güvenliği “İnsani”leştirmek Konferansı, 31 Ocak – 1 Şubat 2014 tarihlerinde İstanbul’da Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü’nde gerçekleşecek. Konferans çerçevesinde insani güvenlik alanında yürütülen çeşitli faaliyetler değerlendirilecek, insani güvenlik meselesi etrafında çalışan farklı kulvarlardan sivil girişim ve aktivistlerin, saha çalışanlarının, araştırmacıların, akademisyenlerin ve karar alıcıların birbirleriyle ilişkilenmesine ve etkileşimine imkan sağlanacak. Konferans, insani güvenlik kavramını kuşatan dinamiklerin ele alınıp tartışılması için bir zemin oluşturmayı amaçlıyor.

Etiketler

Bir cevap yazın