Heritage in Context

Sempozyum, 22-23 Kasım 2012 tarihlerinde Ankara Cer Modern'de yapılıyor.

Arkeolojik kültür mirasının korunmasına ve öğretici açılımına yönelik görevler hafife alınmayacak karmaşıklıktadır. Ören yerlerinin, uzun vadeli ve gerçekçi korunması ancak, bu görevlerin yapısal çok yönlülükleriyle ele alınması sonucu başarılabilir. Konferansın hedefi, ağırlık noktası Türkiye olan uluslararası örnek projelerin bir araya getirilmesi ile bu karmaşıklık bilincinin güçlendirilmesidir. Bu bağlamda, arkeolojik mirasin doğal, kentsel ve sosyal çevresi ve bu çevrenin koruma tasarılarının kuramsal çerçevelerine ve uygulamalarına dahil edilmesi ön planda tutulmalıdır. Burada arkeolojik alanlardaki anıtların örnek niteliğindeki restorasyon projelerinden ziyade, anıtların sürekliliğini olabildiğince bütünsel bir çerçevede ele alan geniş kapsamlı kavramlar söz konusu olacaktır. Bu çerçeve her şeyden önce, anıtların ve arkeolojik alanların doğal, kentsel ve sosyal çevreleri üzerinden tanımlanacaktır.

Projelerin ve örneklerin farklılığı, arkeolojik alanlardaki zorlukların ve problemlerin çeşitliliğini yansıtacak, aynı zamanda yaklaşımlara ilişkin farklı nitelikte örnekler sunacaktır. Bir arkeolojik alanın kendine özgü şartları, uluslararası standartlar ve anlaşmalar göz önünde bulundurularak ele alınacak ve bu, sunulan koruma tasarılarının ve konservasyon projelerinin temelini oluşturacaktır. Raporların eşlik ettiği ve sunumların dikkate alındığı kuramsal tartışmalara geniş alan bırakılmalıdır. Konferans, Dünya Miras Sözleşmesi’nin 40.yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde gerçekleşmektedir.

22 KASIM 2012

9:00
Alman Arkeoloji Enstitüsü’nün açılış konuşması: Prof.Dr. Felix Pirson

9:10
ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı: Prof.Dr. Ali Cengizkan

9:20
Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölüm Başkanı: Doç.Dr. Lucienne Thys-Şenocak

9:30
Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçisi’nin açılış konuşması: Eberhard Pohl

9:40
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın açılış konuşması: Mehmet Gürkan
Oturum Başkanları: Demet Binan & Lucienne Thys-Şenocak & Felix Pirson

10:00 – 11:00
Giriş konuşması: Brigitta Ringbeck
Dünya kültürel miras alanları için yönetim planları – kültürel mirası koruma amaçlı entegre planlama ve eylem kavramları

11:00 – 11:20 – Kahve arası

11:20 – 12:05
Thomas Otten/Martin Müller
Colonia Ulpia Traiana. Kültür iktisadı ve turistik açıdan bir başarı hikayesi

12:05 – 12:50
Ascanio D’Andrea, Paola Pesaresi, Christian Biggi
Herculaneum: Antik ve modern kent için mirastan fayda sağlamaya yönelik kolektif çalışmalar

12:50 – 14:00 – Yemek arası

14:00 – 14:45
Aylin Orbaşlı
Arkeolojik sit alanlarında alan yönetiminin bölgesel kalkınmaya katkısı (Çatalhöyük ve Ani örnekleri)

14:45 – 15:30
Leo Schmidt – Anja Merbach
Türkiye’de Kültürel Miras: Sorular ve görevler. Göbekli Tepe örneği

15:30 – 16:15
Zeynep Eres
Türkiye’de tarihöncesi alanlarda koruma ve tanıtım üzerine öngörüler: Kırklareli’nden bir örnek

16:15 – 16:50 – Kahve arası

16:50 – 17:35
Jürgen Seeher – Andreas Schachner
Boğazköy – Hattuşa’da elli yıllık restorasyon ve alan yönetimi

17:35 – 18:20
David Michelmoore
Erbil’in İç Kalesi, Irak: Önemli bir kültürel miras alanı için araştırma, belgeleme ve yönetim stratejileri

18:20 – 19:05
Francesco Cellini
İstanbul Yenikapı arkeolojik alanı ve yarışma projesi

23 KASIM 2012
Oturum Başkanları: Zeynep Ahunbay & John Hurd & Neriman Şahin Güçhan

9:30 – 10:15
Martin Bachmann
Bergama’nın gelişim planı için kilit anıt olarak Kızıl Avlu

10:15-11:00
Klaus Nohlen
“Learning by Doing” – Bergama’daki Traianeum’da ustaların eğitimi

11:00 – 11:30 – Kahve arası

11:30 – 12:15
Arzu Öztürk
Restorasyon uygulamalarının ışığında Aphrodisias’ı kendi bağlamında anlamak

12:15 – 13:00
Neil Korostof
Ören yerlerinde ot: doğal bitki örtüsünün Arkeolojik SİT alanlarının yorumlanmasındaki ve korunmasındaki rolü

13:00 – 14:00 – Yemek arası

14:00 – 14:45
Moritz Taschner
Milet – Konservasyon ve çevresel faktörler

14:45 – 15:30
Cengiz Kabaoğlu
Milet – İlyas Bey Külliyesi koruma projesi

15:30 – 16:15
Neriman Şahin Güçhan
Yer ve bağlam ilişkisinin korunması: Kommagene Nemrut koruma ve geliştirme programı

16:15 – 16:35 – Kahve arası

16:35 – 17:20
Diane Siebrandt
Irak’ın geçmişini korumak: Bağdat’daki Amerikan Elçiliğinden proje desteği

17:20 – 18:05
Alessandra Ricci

İstanbul banliyölerinin kültürel mirasının ve tarihi belleğinin korunması: Küçükyalı ArkeoPark Projesi ve şehrin Asya yakası

18:05 –18:30
Genel Tartışma

Etiketler

Bir cevap yazın