Hasanoğlan Köy Enstitüsü’nü Yeniden Canlandırmak

Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık Bölümü öğrencilerinin çalışmalarından oluşan "Hasanoğlan Köy Enstitüsü’nü Yeniden Canlandırmak" sergisi, 22 Ekim 2019 Salı günü Elmadağ Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde ziyarete açılıyor.

Cumhuriyet’in kurulmasından sonra başlayan aydınlanma sürecinin bir parçası olarak 1940 yılında kurulan Köy Enstitüleri, “uygulama ve iş içinde eğitim” ilkesine dayanan bir eğitim anlayışını hayata geçirmiştir. Köy enstitüleri, uygulama ve üretime dayalı bir anlayışa dayalı eğitim yaklaşımlarıyla, günümüz sanat ve mimarlık fakültelerine de önemli bir eğitim modeli oluşturmaktadırlar.

Köy enstitülerindeki, bilim, kültür, sanat, üretim bütünlüğü ile usta-çırak ilişkisine dayanan uygulayıcı eğitim anlayışının, ilk öğretimden yüksek öğretime kadar her düzeyde geliştirilmesine yönelik çalışmaların gerekliliğinden yola çıkılarak hazırlanan bu sergi, Doç. Dr. Özlem Karakul’un yürütücülüğünde, Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık Bölümü 3. ve 4. sınıf öğrencileri tarafından hazırlanan enstitü yapılarının rölöveleri, restorasyon ve yeniden kullanım projelerini içermektedir. 2019 yılı Mart ayında, Hasanoğlan Köy Enstitüsü yerleşkesinde gerçekleştirilen alan araştırmaları kapsamında, 14.3.2019 tarihinde, Doç. Dr. Özlem Karakul’un yürütücüsü olduğu Restorasyon dersi kapsamında, 4. sınıf öğrencilerinden 49 kişilik bir grupla enstitü yapılarının rölövesi alınmış; ve çeşitli incelemeler yapılmıştır. İç Mimari Proje 4 dersi kapsamında, 3. sınıf öğrencilerinden 34 kişilik bir grup, müzik okulunun daha önceden hazırlanmış olan rölövesini kullanarak, yeniden işlevlendirme projeleri hazırlamıştır. Bu sergi, müzik okulunun yeniden kullanımına yönelik 30 farklı proje önerisi ile yüksek enstitü binası, ahşap atölyesi, demir atölyesi, resim ve müzik atölyeleri, öğretmenler lokali, erzak ambarı yapılarının restorasyon ve yeniden kullanımına yönelik proje önerilerini içermektedir.

Etiketler

Bir cevap yazın