Haliç Kıyılarında Yapılaşma ve Değişim – Baha Tanman

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nde düzenlenecek etkinlikte, III. Selim ve II. Mahmud dönemlerinde kaleme alınmış Bostancıbaşı Defterleri'nin izi sürülerek Ayvansaray'dan Kasımpaşa'ya kadar uzanan kıyılardaki yapılaşma ve değişim gözden geçirilecektir.

III. Selim (1789-1807) ve özellikle II. Mahmud (1808-1839) döneminde Osmanlı yönetiminde meydana gelen önemli değişimler, Haliç kıyılarındaki yapılaşmayı büyük ölçüde değiştirir.

Boğaziçi’nin on yedinci yüzyılda itibar kazanmasından önce İstanbul’un ilk sayfiyesi olan Haliç kıyıları, bu özelliğini on sekizinci yüzyıl sonlarına kadar koruyabilmiş; III. Selim’in Aynalıkavak Sarayı’nın ana binasını yıktırması ve arsanın tersaneye katılması, ardından II. Mahmud döneminde hanedanın kullandığı sahilsaraylarının yerine sanayi yapılarının inşa edilmesiyle başlayan süreç erken Cumhuriyet döneminde Haliç kıyılarının tümüyle sanayi bölgesine dönüşmesiyle son bulmuştur.

Etkinliğin Facebook sayfasına buradan erişebilirsiniz. Etkinlik ücretsizdir ve katılım için rezervasyon alınmamaktadır. 

Etiketler

Bir cevap yazın