Günümüz Mimarlık Eğitiminin Paradoksları Üzerine

26 Nisan 2012 Perşembe günü saat 10:30-12:30 arası Taşkışla 109'da "Mimarlık Üzerine Paradigmalar" konulu bir tartışma gerçekleşecek.

Han Tümertekin, Ertuğ Uçar, Ozan Ozaner ve Saitali Köknar günümüz mimarlık eğitiminin paradokslarını tartışıyor.

Günümüz mimarlık eğitiminin değişime direnen ve değişimi kaçınılmaz kılan paradokslarının tartışılması:

Kuramsal bilgi ile meslek pratiği arasındaki geçişler….
Formel bilgi ile informel bilgi geçişleri….
Okul içi bilgi edinme ile okul dışı mimari gerçeklikler…
Kurallar ile kural dışı tavırlar arası geçişler….
Algılama ile düşünme arası geçişler…
Dijital analog temsiller arası geçişler ….
Yaratıcı düşünmeyi tetikleyen el çizimleri, modeller ile dijital ortamda yaratılan imgeler /modellemeler arası geçişler…
Sonuç ürün (mimari proje/öğrencinin kendisi) ile süreç arasındaki geçişler… v.b….

paradokslarla baş edebilme becerisi /eleştirel düşünme becerisi /yaratıcı düşünme yolları / sezgisel bilgi / farkındalık / öğrenme odaklı eğitim

Etiketler

Bir cevap yazın