Gündemi Farklı Disiplinleri Bir Araya Getiren Spektrum’un Yansımasından Okumak

MSGSÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü tarafından düzenlenen Çarşamba Seminerleri'ne #kamusal teması ile Tasarım Rehberleri Ekibi'ni konuk oluyor. Seminer, 7 Nisan Çarşamba günü saat 11:00'da yapılacak.

Etkinlik metni:

Tasarım Rehberleri; sosyal ve kültürel açılardan toplumun, mekânsal açıdan ise kentsel ve kırsal yaşam alanlarının gelişimine katkıda bulunmak amacıyla planlama, tasarım, kültür, sanat ve bilim alanlarında araştırmalar ve uygulamalar yapan interdisipliner bir stüdyodur. Ekip üyeleri 2013’ten bu yana, farklılaşan karakterleriyle birçok kentsel ve kırsal alanı konu alan profesyonel üretimler yapmakta, akademik araştırmalarda bulunmakta, yayınlar hazırlamaktadır. Tasarım Rehberleri Ekibi adına konuklarımız İnci Olgun, Serim Dinç ve Kumru Çılgın’ın gerçekleştirecekleri “Gündemi Farklı Disiplinleri Bir Araya Getiren Spektrum’un Yansımasından Okumak” başlıklı sunumlarının tanıtım metninden:

“Tasarım Rehberleri Ekibi olarak, pandemiyi yakından gözlemledikçe, bu sürecin ve beraberinde getirdiği belirsizliklerin, bizlerin ve kentlerin yaşamsal fonksiyonuna ilişkin pek çok konuyu geniş bir içerikte tartışmaya açtığını takip ettik ve beraberinde gelen tartışmaları, çeşitlenmiş paydaş platformlarına taşımaya ihtiyaç duyduk. Gündelik hayatımızı büyük oranda bloke eden pandemi sebebiyle yaşam alanlarımızda yeni çözümlerin arayışından ziyade, global ölçekte nelerin merkeze yerleştirildiğini anlamaya çalışmak için yola çıktığımız yayın hazırlıklarıyla, farklı disiplinlerden uzmanların ve araştırmacıların bakışından gündemi yakalamaya çalıştığımız Spektrum serisini başlattık. Var olma gerekçesini pandemiyle kazansa da sonraki sayılarda gündemi belirleyen konuları takip ederek dosya içeriğine taşımaya devam ettiğimiz yayınımız ilk üçlemesini pandemi konusuna ayırdı: ‘Pandemi normalleşmesi’nde kentsel sistem içerisindeki mekânlarda yeni standartların neler olabileceğini ve davranış biçimlerimizde nelerin ne yönde değişeceğini değerlendirmeye aldığımız ‘Pandemide Kentsel Sistem: Yaşama, Çalışma ve Sosyalleşme Mekânlarında Yeni Standartlara Doğru’ başlıklı ilk sayı Haziran 2020’de; pandemi sürecine ait varoluşları ve başka yaşamlara ait gözlemleri farklı bakış açılarıyla sunmaya çalıştığımız ‘Pandemide ve Post-pandemide Toplum ve Mekân: Görüşler, Öngörüler, Öneriler’ başlıklı ikinci sayı Ağustos 2020’de; çözümleri tartışmaya gelecek öngörüleri üzerinden devam ettiğimiz ‘Pandemi; Ütopya ile Distopya Ara Kesitinde mi, Yoksa Heterotopyanın Bizatihi İçinde mi?’ başlıklı üçüncü sayı ise Ekim 2020’de e-yayın olarak açık erişime sunuldu. Seminer kapsamındaki sunumda, Spektrum’un ‘pandemi üçlemesi’nde farklı disiplinlerden uzmanların ve araştırmacıların tartışmaya açtıkları konu başlıklarındaki görüş ve önerileri derlenecek, böylece yeni dünyanın kapısını aralayan pandemi, toplumsal ve mekânsal yansımalarıyla ele alınmaya çalışılacaktır.”

Katılım bağlantısı (canlı yayın): https://www.youtube.com/carsamba+seminerleri

Etiketler

Bir cevap yazın