Görünmez Meydanlar: Kamusal Mekan Kavramının İstanbul’daki 200 Yıllık Serüveni

Çarşamba Seminerleri'de bu hafta Julia Strutz #doktora çalışmasını paylaşmak üzere "Görünmez Meydanlar: Kamusal Mekan Kavramının İstanbul'daki 200 Yıllık Serüveni" başlıklı sunumu 4 Mart saat 11:00'de MSGSÜ Fındıklı Kampüsü / Video Konferans Salonu'nda.

Sunuşunun tanıtım metninden:

“İstanbul’a dair kamusal mekân kavramını kullanan açıklamalar genellikle bir alt metin barındırır: Aslında İstanbul’da gerçek anlamda kamusal mekanların olmadığı, meydan denilen yerlerinde türlü yetersizlikleri bulunduğu ima edilir. Dahası bazen bu iddiaya İslam kenti karakteristiği ve demokrasi eksikliği eşlik eder. Bu inanca ve kaynağına ilişkin bir tartışmanın yokluğu ilginç ve üzerine düşünmeye değerdir. Bu çalışma kamusal mekanın ondokuzuncu yüzyılın ortasından neredeyse bugünekadar uzanan söylemsel güzergahını takip eder. Tartışmanın aktörlerini incelerken, Bayezid ve Taksim meydanları başta olmak üzere kamusal mekana odaklanır, mekânsal ve sosyal değişimin, gündelik hayatın, planlamanın tahayyüllerinin ve kamu oyundaki tartışmaların peşine düşer. Yetersiz modernleşme yada batılılaşma, hatta demokratikleşme ile yorumlanmasına alışageldiğimiz kamusal mekan için alternatif ve sürpriz açıklamaları düşünmeye davet eder.”

Etiketler

Bir cevap yazın