Gelişen Kentler Zirvesi

Zirve 15 Ocak 2013 tarihinde İsmet İnönü Sanat Merkezi'nde gerçekleşiyor.

8.500 yıllık tarihiyle farklı dil, din ve kültürlerin önemli bir buluşma noktası olan İzmir, 12.012 km²’lik yüzölçümü ve yaklaşık 4 milyonluk bir nüfusu ile Türkiye’nin en büyük üçüncü kenti. Çanakkale’den Fethiye’ye kadar uzanan geniş bir hinterlandın merkezi olan İzmir, serbest bölgeleri, sanayi bölgeleri ve deniz ulaşımıyla Türkiye’nin önemli dış ticaret kentleri arasında bulunuyor. Nitelikli iş gücüne ve gelişmiş bir altyapıya sahip olan İzmir, İstanbul’un ardından Türkiye’nin en büyük ikinci ticaret merkezi ve dolayısıyla ulusal ekonominin de en önemli itici güce sahip kentleri arasında yer alıyor.

Türkiye’nin toplam sanayi üretiminin % 9.3’ünü gerçekleştiren önemli bir sanayi merkezi olan İzmir, liderlik ettiği Ege Bölgesi GSYİH’sının ise % 48’ini yaratıyor. 2011 Haziran’ı itibari ile son 5 yıllık süreçte uluslararası firma sayısı % 88 artarak 1.589’a ulaşan İzmir’de, 4.000’in üzerinde de ihracatçı firma bulunuyor. Ülke toplam ithalatının % 4.2’si, toplam ihracatının ise % 5.8’ini gerçekleştiren İzmir, Türkiye’nin en önemli ikinci limanına sahip. Önemli bir turizm merkezi de olan İzmir, Türkiye’de gelir vergileri açısından da 4’ncü sırada yer alıyor. İzmir, eğitim ve kültür alanlarında da, ulusal ve uluslararası önemli bir merkez konumunda.

Çevre bilinci oluşmuş, ‘sürdürülebilirliği’ kültürel boyuta da taşıyan İzmir, sakin kent hayatını koruyan ve yaşam kalitesini geliştirmeyi hedefleyen bir kent. Mevcut potansiyelleri ile birçok fırsatlar sunan İzmir, gayrimenkul alanında da önemli bir gelişim süreci içinde.

İzmir’in, yerli ve yabancı yatırımcılara sunduğu önemli fırsatlar, gayrimenkul sektöründeki potansiyelin yanı sıra sosyo-ekonomik ve kültürel yapısı, 4. Gelişen Kentler Zirvesi ile ele alınacak.

Etiketler

Bir cevap yazın