“Geçiş-Geçit-Pasaj” Uluslararası Sempozyum

MSGSÜ Fındıklı Kampusu Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu'nda, 7-8 Mart 2012 tarihlerinde Geçiş Geçit Pasaj temalı uluslararası sempozyum gerçekleştirilecektir.

Geçiş; “dış ile dış”, “iç ile iç, “dış ile iç” arasında ve “kamusal” ile “özel”i birbirine bağlayan mekânların taşıdığı anlam kadar, mekânın salt maddesel yönünün yanında sürekliliği olan, yaşamla bağlantı kuran yönünü de ortaya koymaktadır.

Geçişi varsayan ve her türlü ‘pasaj’ın maddesel tabanı olan geçit, üzeri açık veya cam örtü ile kapalı, bazen tam bir geçit, bazen ise iki tarafında mağazaları ve atölyeleri olan, genellikle konutları da barındıran, aynı zamanda “dış” ve “iç”i birbiriyle ilişkiye sokan alan ve yapı olarak tanımlandığında ona mimari bir form olarak bakılabilir.

Ayrıca geçiş/geçit/pasaj bağlamında maddesel (dolayısıyla da formel) olmayan “ara” kavramından da bahsetmek mümkündür. “Ara”; geçişteki amacımıza varmadan önceki bekletici, oyalayıcı ve bize vakit geçirten deneyimlerimizin bütünüdür. Böylece geçit, çıkış noktamızla varacağımız noktayı hem ayırır, hem birlikte tutar.

Bu kavramlar felsefe, sosyoloji, tarih, sanat, mimarlık, kentsel planlama alanlarından davet edilen Önay Sözer, François Tran, Carlo Ravagnati, Aykut Köksal, Pelin Tan, Emre Zeytinoğlu, Julia Laurenço, Anne Chatelut, Marcella Graffione, Özlem Lamontre-Berk, Ayşegül Cankat, Gülşen Özaydın, Korhan Gümüş, Derin Öncel, Paolo Girardelli, Figen Kafesçioğlu, Nora Şeni, Güzin Konuk, Alexandra Gerolympou’nun verecekleri bildiriler kapsamında tartışılacaktır.

İletişim:
[email protected]
Araş. Gör. Sinem Domaniçli

Organizasyon:
Sinem Domaniçli
Figen Kafescioğlu
Derin Öncel
Gülşen Özaydın
Tolga Sayın
İnci Şahin Olgun

Etiketler

Bir cevap yazın