Gecikme Analizi Teknikleri ve Uygulama

Eğitim, 24-25 Kasım 2012 tarihleri arasında Arı2 Teknokent Binası'nda yapılıyor.

HEDEF KİTLE
Uluslararası inşaat sözleşmelerinde gecikmelerin analizi alanında çalışmakta olan veya bu alanda bilgi birikimini arttırmak isteyen mühendisler, mimarlar ve hukukçular.

AMAÇ
Bu dersin amacı, katılımcıların sözleşmelerde gecikmeler ve sonuçları, süre uzatımı ile ilgili uyuşmazlıklar, gecikmelerin nedenleri, gecikmelerin analizi ve süre uzatımı ile ilgili temel ilkeler ve gecikme analizi yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Katılımcılar eğitim sonunda; süre uzatımı ile ilgili uyuşmazlıkların çözümü ile gecikme analizi yöntemleri ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

Not: Uygulama Primavera paket programı ile yapılacağından katılımcıların primavera bilmesi veya primavera dersimize katılması önerilir.

İÇERİK
Gecikmeler ve nedenleri

Kabul edilebilir gecikmeler

Kabul edilemeyen gecikmeler

Eş zamanlı gecikmeler

Gecikmelerin sonuçları

Süre programı şartnameleri ve sıkça karşılaşılan sorun/hatalar

Gecikme analizi yöntemleri

Analiz Teknikleri

As planned vs. As Built Metodu ile Gecikme Analizi

Impacted as planned Metodu ile Gecikme Analizi

Time Impact Analysis Metodu ile Gecikme Analizi

Windows Analysis Metodu ile Gecikme Analizi

Collapsed As Built Metodu ile Gecikme Analizi

Bollukları kullanarak Gecikme Analizi

Etiketler

Bir cevap yazın