Geç Osmanlı Döneminde İtalyan Mimarların İzmir’deki Çalışmaları ve Venedik Güzel Sanatlar Akademisi’nde Mimarlık Eğitimi Alan Osmanlı Vatandaşları

MİMAD 2021-2022 dönemi seminerlerinin Ocak ayı konuğu, Dr. Cenk Berkant, 12 Ocak 2022 Çarşamba akşamı saat 19.00'da, "Geç Osmanlı Döneminde İtalyan Mimarların İzmir’deki Çalışmaları ve Venedik Güzel Sanatlar Akademisi’nde Mimarlık Eğitimi Alan Osmanlı Vatandaşları" başlıklı sunumunu paylaşacak.

Etkinlik metni:

Tanzimat’la birlikte Osmanlı’nın büyük kentlerinde gelişen eğitimli eleman ihtiyacı İtalyan mimar ve mühendisleri de bu kentlere çekmiştir. İtalya’da gerçekleştirdiğimiz doktora tezimize ve post-doktora çalışmalarımıza konu olan kimi yeni mezun, kimi deneyimli, kimi de siyasi göçmen olarak İzmir’e gelen Luigi Storari (1821-1894), Antonio Croci (1823-1884), Stefano Molli (1858-1917), Luigi Rossetti (1876-1949) ve Giulio Mongeri’nin (1873-1953) kentteki işleri sunumun ilk bölümünü oluşturacaktır. İtalya için her zaman önemli bir kent olan İzmir’e 1861’de İtalya Birliği’nin sağlanmasından ardından bir konsolos atanmıştır. 20. YY başlarında İzmir’deki İtalyan nüfusu 10.000’e ulaşmış ve kentte İtalyan varlığını temsil eden yapılar da dönemin İtalya’sında ulusal üsluplar olarak ön plana çıkan akımlarda inşa edilmişlerdir. Alsancak Katolik Kilisesi olarak bilinen Santissimo Rosario Kilisesi (1904) Luigi Rossetti tarafından Orta Çağ Canlandırmacı Üslupta, İzmir Centrale İtalyan Kız Okulu (1906) ise Stefano Molli tarafından Kral I. Umberto Üslubu olarak da tanınan Rönesans Canlandırmacı Üslup ağırlıklı olarak tasarlanmışlardır.

Sunumun ikinci bölümünde ise Venedik Güzel Sanatlar Akademisi Arşivi’nde yapılan araştırmalar sonucunda tespit edilen ve burada mimarlık eğitimi almış, büyük bir çoğunluğu Katolik Ermeni olan Osmanlı tebaasından öğrenciler ile bunların Geç Osmanlı- Erken Cumhuriyet dönemlerindeki işlerinden bahsedilecek.

Seminer Zoom üzerinden çevrim içi yapılacaktır. Kayıt için [email protected] adresine e-posta ile isim ve e-posta adresinin bildirilmesi gerekmektedir. Zoom linki mail ile geri bildirilecektir.

Cenk Berkant
Lisans eğitimini Ege Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nde almıştır. Yüksek lisans eğitimini aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Batı Sanatı Ana Bilim Dalı’nda “Fransız Mimar Raymond Charles Péré’nin İzmir’deki Eserleri” konulu teziyle tamamlamıştır. 2007 yılında İtalya Padova Üniversitesi’nden doktora bursu kazanmış ve aynı üniversitenin Sanat Tarihi Doktora Okulu’nda 19. yüzyılın II. Yarısı ile 20. yüzyıl başlarında İzmir’de faaliyette bulunmuş İtalyan mimarları ele aldığı “Türk-İtalyan Mimarlık İlişkilerinde İzmir Örneği” başlıklı teziyle doktora derecesini 2011 yılında elde etmiştir. Ardından Roma Tor Vergata Üniversitesi Mimarlık Tarihi Kürsüsü’nde Tanzimat Dönemi’nde Osmanlı İmparatorluğu’nda faaliyet göstermiş İsviçreli İtalyan mimarlar üzerine yaptığı post-doktora çalışmasını 2012 yılında tamamlamıştır. Şubat 2013’ten itibaren Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü’nde Öğretim Üyesi ve Batı Sanatı Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Etiketler

Bir cevap yazın