Gebze Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü, Mimar Sinan’ı Anma ve Mimarlar Günü Sergisi

Gebze Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü tarafından her yıl geleneksel olarak Mimar Sinan’ı Anma ve Mimarlar Günü'nde düzenlenen seçki sergi, bu yıl dijital olarak erişime açıldı.

Sergide, 2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde her kademedeki Mimari Tasarım atölyeleri ile birlikte Temel Tasarım, Mimarlıkta Malzeme Teknolojileri ve Tarihi Yapı Çözümleme derslerinde üretilen öğrenci çalışmaları sergileniyor.

Sergi linki için tıklayınız.

Etkinliğin tanıtım metninden:

Tarihsel inşa bilgisi birikimini çözümlemek, malzemenin doğasını özümsemek, en temel şemalardan en zengin mekânsal tasarımlara kadar her kademede birbirinden özgün tasarımlar denemek Sinan’ın mimarlığının önemli özellikleridir. Sergi, çağdaş mimar adaylarının ürünlerini, Mimar Sinan’ın mimarî tasarım pratiğini oluşturan ve sürekli olarak geliştiren bu kavramlar üzerindeki yeni denemeler olarak yorumlayarak kurgulanmıştır.

Mimar Sinan, çeşitli nedenlerden dolayı modern bir mimar olarak bilinir. Kendini tekrar etmeye karşıdır. Moderndi, çünkü mekânı her defasında farklı yaklaşımlarla ele alır. Yapılarında hem gerçeklik hem de ilâhiyat çok sanatsal bir şekilde bir araya gelir. Gündelik yaşamın kalbine, mekânın kutsal yanını ortaya koyarak yapıyı yerleştirir. Mekânın durağan imgesini, kendisini her bir iç çekiş arasında korkutucu, rahatlatıcı, iyileştirici olarak hareket ettirerek ortaya koyan insanî duygulara açar. Kütlenin ağırlık hissini nasıl bozacağını bilir. Aydınlık ve karanlıkla dokunma ve görmeyi derinleştirir. Mimar Sinan’dan öğrendiğimiz gibi mekân, içinde hep bilgelikle araştırılmayı bekleyen üstü örtülü yeni şeyleri barındırır.

Üç Kavramın Açıklamaları

Tasarım: Tasarım, farklı anlayışlar dâhilinde zamandaki akışı belirtmek için kullanılan bir terimdir. Bir tasarımcı eylemi olarak mimarlık, çevreyi daha yaşanabilir kılmak için kütle yapımıyla ilgileniyor gibi görünse de tasarım, çeşitli estetik oluşumlarla mekânın tarihini ve maddeselliğini barındırır. Tüm bunlar günümüzün bilincine bağlanır ve meselelere derinlemesine bakar. Tasarım, yaşam koşulları hakkında derinlemesine düşünmek için hem tarih hem de gelecekle ilgilenmektedir. Tasarım temelde doğanın tehlikelerine karşı insan eyleminden gelişmiş ve kendisini güncel sınırların varlığına yerleştirmiştir. İnsanın çok yönlü mantığına ulaşmak için tasarım, kavram ve malzeme aracılığıyla yeryüzü ile temasa geçilmesi gereken mekân duygusundan inşa edilir.

Malzeme: Malzeme duygusu, yaşam boyunca değişmekte ve dönüşmektedir. Malzemeyle kurulan deneyim, bedenin kaçınılmaz bir alışkanlığıdır. Malzeme yer ve mekânla ilgili geniş bilgileri barındırır. Aynı zamanda, yaşadığımız yerin tasarımı ve tarihini biçimlendiren mekânı etkiler.

Tarih: Tarih günümüzde, geçmişle var olan ilişkiden ve doğasındaki akıştan ortaya çıkar. Kendini artık “tarih” olarak açan doğa; aynı zamanda kültürün doğasını da yerleşik hayatın benimsenmesiyle başlayan mimarî gelişmelerle temsil eder. Bu yaşam biçimi avcı toplayıcılar olarak nitelendirilen “ilk insan” olgusundan ayrışır.

Etiketler

Bir cevap yazın