Ev + [COVID]
COVID-19 Süreci ve Sonrası için Konut Tasarım Stratejileri Sergisi

Ev + [COVID] - COVID-19 Süreci ve Sonrası için Konut Tasarım Stratejileri sergisi, ““Hayat Eve Sığar” Evi Nasıl Dönüştürecek?: COVID-19 Süreci ve Sonrası İçin Konut Tasarım Stratejileri” başlıklı, 120K623 no’lu, “TÜBİTAK 1001- COVID 19 ve Toplum: Salgının Sosyal, Beşeri ve Ekonomik Etkileri, Sorunlar ve Çözümler” başlıklı özel çağrısı kapsamında desteklenen, proje kapsamında elde edilen sonuçların tasarım önerilerine dönüştürüldüğü “Araştırmadan Tasarım Stratejisine” adımında gerçekleştirilen üç çalıştayın sonuç ürünlerini içeriyor.

Sergi Açılışı, 3 Mart 2021 saat:15:00’da https://tinyurl.com/evcovid üzerinden yapılacak.

Proje, çalıştay ve sergi buradan takip edilebilir.

PROJENİN AMACI

Araştırma kapsamında Covid-19 ile hayat eve sığar diyerek, evlerine çekilen insanların, ev kullanım hiyerarşisindeki değişimler, fiziksel gerçekliğindeki dönüşümler, buna bağlı olarak evin hangi anlama evirildiği tespit edilecektir. Mevcut durumun evlerde yarattığı yeni mekân düzenlemeleri, ihtiyaçlar, uzun süre yalnız veya hanehalkı ile birlikte izole olmanın mekânsal getirileri sorgulanacaktır. Evin yeni kullanımlarına ve anlamlarına bağlı olarak Covid-19 süreci ve sonrasında insanların nasıl evlerde yaşamak isteyeceği belirlenerek, mevcut evlerin kullanım olanakları ve yeni yapılacak konutlar için tasarım stratejileri geliştirilecektir. Bu kapsamda araştırma aşağıdaki soruları gündeme getirerek cevaplarını aramaktadır.

— Covid-19 pandemi sürecinde sosyal izolasyon sağlamak için evde kalmak, evin mekânsal gerçekliği ve anlamını nasıl dönüştürmektedir?
— Olası bir pandemi durumunda evin duruma adaptasyonu nasıl olabilir?
— Hem fiziksel mekân anlamında hem de bireyin psikolojisi açısından pandemi sonrası yeni ev tasarımlarında dikkat edilmesi gereken konular nelerdir?
— Uzun süre yalnız veya hanehalkı ile birlikte izole yaşamanın fiziksel ve psikolojik etkileri açısından ev mekân kurguları nasıl olmalıdır?

Proje Yürütücüsü
Dr. Öğr. Üyesi Derya ADIGÜZEL ÖZBEK

Araştırmacı
Dr. Öğr. Üyesi Armağan S. MELİKOĞLU EKE

Danışmanlar
Prof. Dr. Gülay USTA
Prof. Dr. Rauf Nurettin NİŞEL [Piri Reis Üniversitesi]

Bursiyerler
Öğr. Gör. Elif GELMEZ DEMİR
Araş. Gör. Furkan EVLİYAOĞLU
Araş. Gör. Özge ILIK
Yüksek İç Mimar Sedef SAV
İç Mimar Hayriye Melda AKDAĞ
Öğr. Gör. Kübra MERTEL

Araştırma sonuçları doğrultusunda mevcut evlerin olanakları ve yeni konutlar için tasarım önerileri geliştirilmiştir. Tasarım önerilerin uygulama süreci ile tasarım stratejilerine dönüştürülmesi, farklı olasılıkları ve olanakları tartışmaya imkân vermesi için farklı düzeylerde kurgulanmıştır. Tasarım stratejisi adımı, 2020-21 Eğitim-Öğretim Güz Yarıyılında araştırma ekibinin görev yaptığı İstanbul Kültür Üniversitesi İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nde lisans düzeyinde “Beden-Mekan Etkileşimi” ve “Konut Tasarımında Yaşanabilirlik” dersleri; İçmimarlık Tezli Yüksek Lisans programında ise “İçmimarlıkta Güncel Konular” dersinde proje ekibinin katılımı ile çok sesli kurgulanmıştır.

Etiketler

Bir cevap yazın