Eski Karaköy’lüler Yeni Karaköy’lüler

IAPS-CSBE Kültür ve Mekan Tasarım Atölyesi 5'in etkinliklerinden Eski Karaköy'lüler Yeni Karaköy'lüler Atölyesi'nin yürütücüleri Zelal Zülfiye Rahmanalı ve Beril Sulamacı. Katılmak için son başvuru tarihi 10 Eylül.

Atölye Konusu:

“Eski Karaköy’lüler Yeni Karaköy’lüler, bir semtte süregelen dönüşümün aktörlerini ve yaşamsal karşılıklarını ele almaktadır. 

Kentleri zaman içinde oluşturan çoklu katmanlar, kentin kendine özgü kimliğinin oluşmasında rol oynarlar. İstanbul’un çoklu katmanlarına baktığımızda deniz, kentin şekillenmesindeki rolünü yüzyıllar boyunca sürdürmüştür. Denizin şekillendirdiği bölgelerden biri olan Karaköy, bütün dönemlerde liman olma durumuyla, İstanbul’un siyasi, kültürel ve ticari ilişkilerinde etkili olmuştur. Karaköy’ün deniz ile kurduğu ilişki, bölgenin imgesini oluşturarak fiziksel ve işlevsel olarak varlığını göstermiştir.

Limanların olduğu bölgeler ağırlıklı olarak ticaretin gerçekleştiği ve kentin diğer kentlerle ilişki kurduğu yerlerdir. Dolayısıyla, liman bölgelerinde kent mekanının dönüşümü ağırlıklı olarak ticaretle ilişkilendirilebilinir. Tarih boyunca Karaköy Limanı’ndaki ticaret faaliyetlerinin akışındaki ve içeriğindeki değişiklikler, hem fiziksel hem de sosyal açıdan İstanbul’un ve Karaköy’ün katmanlarının oluşmasında kalıcı olarak yerini almıştır. Günümüzde, Karaköy’ün ticari liman olma durumunu kaybetmesiyle birlikte ticaretin içeriğinin ve aktörlerinin de değiştiği gözlemlenmektedir. Eski Karaköylüler’in yerini Yeni Karaköylüler almaktadır. Eski mekanlar yeni mekanlarla, eski ilişkiler yeni ilişkilerle yer değiştirmektedir. Bir palimpsest kent olarak İstanbul’da “gelecek artık eskisi gibi” değildir.

Değişimin aktörleri ile başlayacak bir iz sürme ile yapılacak okumalar, beraberinde gelecek öngörülerine dair ipuçları verecektir. Değişimin ve dönüşümün bölgedeki yansımalardan çıkacak olan tespitler görselleştirilerek, haritalanarak ve metne dökülerek gelecek öngörüleri oluşturulmaya çalışılacaktır. Ortaya çıkacak olan görsel ve yazılı ürünler, bağımsız ve alternatif bir yayın biçimi olan [fanzinde] toplanarak bir manifesto niteliğinde İstanbul’a ve Yeni Karaköylüler’e ulaşacaktır.

[fanzin] Türkçede “Fanzin” olarak kullanılan “fanzine”, genelde belirli bir konu üzerine işlenen yapıtlardan (yazı, resim, fotoğraf, karikatür, vb.) oluştuğu gibi, değişik ve çeşitli konuların yapıtlarının da bir araya gelmesiyle oluşabilir. Her türlü materyal kullanılarak oluşturulabilen fanzinler tek sayfalık olabileceği gibi birbirine zımbalanmış, iğnelenmiş çok sayıda sayfadan da oluşabilir. Fanzin, İngilizce FANatic ve magaZINE kelimelerinin kısaltılmasıyla oluşturulan finansal kaynaklardan ve hiyerarşik yapılardan uzak alternatif bir basılı materyeldir.

*Eski Karaköy’lüler Yeni Karaköy’lüler ismi Osmanlı Bankası yayınlarından olan Eski İstanbul’lular Yeni İstanbul’lular isimli kitaptan esinlenerek kullanılmıştır.”

Bilgi için:

Atölye Koordinasyon Ekibi

Bilgen Ataç, [email protected]
E. Cemre Çelikcan, [email protected]
Hale Sinirlioğlu, [email protected]
Beril Sulamacı, [email protected]
Etkinlik Web Siteleri: www.iapscsbe.maltepe.edu.tr

iksvakademi-iapscsbe.tumblr.com
İletişim: [email protected]

Etiketler

Bir cevap yazın