Erken Cumhuriyet Dönemi Şehircilik Tarihi Semineri

Şehircilikte tarih yazımına dair çalışmalar yapan araştırmacıların bir araya geleceği seminer, 1 Şubat Çarşamba günü MSGSÜ Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu'nda yapılacak.

“Erken Cumhuriyet Dönemi Şehircilik Tarihi: Deneyimler, Kaynaklar, Yöntemler” temalı seminer; Fransız mimar ve kent plancısı Jacques H. Lambert üzerine yapılmakta olan bir bilimsel araştırma projesi çerçevesinde düzenlenmiştir. Seminerin temel hedeflerinden biri, “Erken Cumhuriyet Dönemi Şehircilik Tarihi” olarak nitelenen tarih yazımına ilişkin çalışmalar yapan araştırmacılar arasında bir paylaşım ve etkileşim ortamı oluşturmaktır.

Bu seminerde Erken Cumhuriyet Dönemi şehirleriyle ilgili çalışmakta olan araştırmacılar, aşağıdaki hususlar çerçevesinde yaptıkları araştırma deneyimlerini paylaşacaklardır:

  • Kaynaklar ve arşive yaklaşım biçimi,
  • Araştırmada kullanılan yöntem,
  • Araştırmanın sorusu, içeriği ve zaman aralığının nasıl belirlendiği, 
  • Araştırma perspektifinin nasıl ve neye göre oluştuğu (plancı, şehir, diğer aktörler açısından, vb.)
  • Araştırmada kullanılan referansların neye göre, nasıl oluştuğu.

Seminer programından da izlenebileceği gibi araştırmacıların Erken Cumhuriyet Dönemi’ne ilişkin yöntem ve araştırma süreci deneyimlerini paylaşacağı bu seminerde oluşacak bilgi birikimi ve bütünsel bakış olanağının, şehircilik tarihi araştırmalarına katkı sağlayacağına inanılmaktadır.

Etkinlik programını buradan inceleyebilirsiniz.

Seminer, YOO Mimarlık katkılarıyla düzenlenmektedir.

Etiketler

Bir cevap yazın