“Eleştirel Kentsel Pratik” (CUP) Atölyeleri

‘Kentsel Çalışmalar’ alanına ilgi duyan, bu alanda üretimler yapan tüm lisans öğrencilerinin katılımına açık olan Atölyeler serisi, 8-9 Ekim tarihleri arasında Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde. Atölyelere son başvuru tarihi: 4 Ekim.

Etkiliğe buradan başvuru yapabilirsiniz.

Etkinlik hakkında:

CUP (Critical Urban Practice) atölyeleri, başta mimarlık ve şehir planlama bölümlerinde okuyan öğrenciler olmak üzere, ‘Kentsel Çalışmalar’ alanına ilgi duyan, bu alanda üretimler yapan tüm lisans öğrencilerinin katılımına açıktır. Tanınmış tasarımcı, sanatçı, aktivist ve akademisyenlerce yürütülecek atölyeler, tasarım ve planlama eğitimleri devam eden öğrencilere, eleştirel, sanatsal ve kolektif bir üretim deneyimi vadediyor.

Etkinlik, “Critical Urban Practice” (Eleştirel Kentsel Pratik) adını, tam da vadettiği bu deneyim üzerinden alıyor.

CUP atölyeleri, kenti bir çalışma alanı olarak benimseyen, onu ‘teoriler türetmek’ yerine ‘sanatsal / pratik uğraşlar’ üzerinden ele alan; ancak bunu yaparken yöntem ve temsil olanaklarını
çeşitlendirerek, ‘gerçekliğin görünmeyen boyutlarını’ deşifre etmeye yönlendirebilen, yenilikçi – eleştirel bir pozisyon öneriyor.

CUP atölyeleri, ‘kentin / kentsel deneyimin temsilini’ bir problematik olarak öncülleştiriyor. Temsilin gerçekliğin tasvirinde esaslı bir işlevi olduğunu, başka bir ifadeyle, her bir
temsil biçiminin aynı zamanda gerçekliğe sanatsal bir ‘müdahale’ anlamı taşıdığını ileri sürüyor.

Kentin temsilinde modern mimarlık ve şehircilik konvansiyonlarının ‘kalıplaşmış’ / ‘geniş spektrumlu’ analiz pratikleri yerine, her kentsel durumun biricikliğini esas alan,
‘kalıplaştırılamaz’ bir temsil anlayışını öneriyor.

Bu kapsamda, fotoğraf, video, animasyon, yerleştirme, müdahale, modelleme, üç boyutlu ifade, sosyal araştırma / saha, haritalama, coğrafi bilgi sistemleri gibi farklı yöntem, kaynak ve temsilortamlarından beslenen atölyeler, katılımcılarına kenti kolektif üretimler aracılığıyla, eleştirel bir gözle yeniden okuma olanağı sunmayı hedefliyor.

ATÖLYELER

Fotoğraf – Video – Animasyon
1- Serkan Taycan
2- Eren Sulamacı & Murat Germen
3- Simge Hough

Haritalama – Çizim
4- Anıl Çelik
5- Onur Ceritoğlu
6- Oğul Öztunç
7- Aslıhan Demirtaş
8- Alexis Şanal & Semra Horuz

Modelleme – 3 Boyutlu İ fade
9- Sinan Logie
10- Cansu Cürgen & Avşar Gürpınar

Duyular ve Deneyim
11- Görkem Özdemir & Can Kazaz
12- Cansu Şekular
13- Karanlıkta Diyalog

Kavramsallaştırma – Metin Üretme – Retorik
14- Ece Sarıyüz
15- Şafak Uysal

Sosyal Araştırma – Saha
16- Melis Oğuz

PROGRAM

8 Ekim Cumartesi
10:00 Açılış
10:00-10:30 Murat Germen
“Sanatçı kentle nasıl ilişki kuruyor?”
10:45-11:15 Emre Altürk
“Mimar kentle nasıl ilişki kuruyor?”
12:00-19:00 Atölye çalışmaları

9 Ekim Pazar
10:00-14:00 Atölye çalışmaları
Sergi hazırlıkları
14:00-14:30 Tanışma (Açık Alan)
14:30-18:30 Sunuşlar (Kazandibi)
18:30-21:00 Parti (Açık Alan Kolektifi)

Etiketler

Bir cevap yazın