EKA Collect – Bellek Atölyesi

EKA Collect-Kentte Bi’An ekibinin 7-8 Ağustos’ta Yenikapı’da düzenleyeceği Bi’An Bellek Atölyesi, Yenikapı bölgesinde hareket kavramının değişimine ve dönüşümüne yönelik bir çalışma ile kent-insan-bellek ilişkisini güçlendirmeyi hedefliyor. Son başvuru tarihi 2 Ağustos 2021.

Erişilebilir Kent Atölyesi (EKA), kolektif tasarım bilincini disiplinler arası üretim süreci olarak kurgulayan, bu süreçte geliştirdiği projeleri bir farkındalık aracı olarak kullanan bir atölye topluluğudur. EKA Collect ise, tasarımın farklı disiplinlerinde ve farklı ölçeklerde projeler geliştirmek için oluşturulmuş alternatif bir sosyal inovasyon ekibidir.

EKA Collect bünyesinde kurulan Kentte Bi’ An ekibi, geçmişe ait kent hafızasının hatırlatılması ve yeşertilmesinin bugünün dünyasını anlayıp, anlamlandırabilmek ve geleceği inşa edebilmek adına önemli olduğunu düşünüyor. Kentliyi kent tarihi, mekanı ve zamanında yolculuğa çıkararak toplumsal bilinç oluşturmayı ve oluşan bilincin yarınları daha sistematik inşa edebilmesini amaçlıyor. Geçmiş ile günümüzü harmanlayarak kullanıcıya aktarmanın, kentin kimliğini tanımak için önemli olduğuna inanan ekip, kentlerle ilişkilerini artırarak aidiyet duygusunu geliştirmeyi hedefliyor.

Bi’ An Bellek Atölyeleri: Kente dair bellek araştırmaları ve üretimleriyle, kentin potansiyel kullanıcılarından gelecek senaryoları üretmeleri istenerek kente ve kentin geleceğine dair düşünmeyi, araştırmayı ve üretmeyi teşvik etmek amacıyla kurgulanan atölyeler serisidir.

“Geçmişin izleriyle, şimdiyi yorumlayarak, geleceği kurgulamak mümkün müdür?’’ sorusuyla yola çıkılan bu bellek üretimlerini hem tarihte hem günümüzde yoğun olarak kullanılmış ve kullanılmaya devam eden, birbirinin devamı olacak bir rota şeklinde planlanan altı bölge üzerinde yürütüyor. Bu rota Yenikapı’dan başlayarak Beyazıt, Sirkeci, Karaköy ve Galata ile devam edip Taksim’de son buluyor.

#1 Yenikapı’da Bi’ An

Yenikapı’da hareket belleği / “hareket”in izini aramak

Hareket, kelime anlamı olarak “Bir cismin durumunun ve yerinin değişmesi, devinim, aksiyon” olarak tanımlanmaktadır. Hareket kavramı iki katmanda ele alınarak hem zamanda hareketlilik, hem de mevcut koşullardaki fiziksel hareketlilik (ulaşım sistemleri, günlük yaşantı ve yaya akışları gibi) atölyenin teması olarak belirlendi. 

Tarihsel süreçte birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Yenikapı bölgesi çeşitli tarih katmanına sahiptir. Farklı topluluklar farklı yaşam biçimlerini benimsemiş olsalar da binlerce yıldır var olan bu bölge birçok zamanda ulaşım kavramı ile ön plana çıkmıştır. Yenikapı bölgesinin kıyıda olması, dolgu alanı olması, limanı, ulaşım ağlarının kesişim noktasını oluşturması ve şehir içi/şehirler arası ulaşımda düğüm noktası oluşturması fiziksel anlamda incelenecek bir hareket alanını ortaya koyarken; antik çağdan şimdiye uzanan tarihsel yolculukta geçirdiği olaylar ve dönüşümleri, kentte bırakılan izler ise zamanda hareketlilik alanını ifade eder.

EKA Collect , kentlerin geçirdiği her türlü değişimin tanımlanmasının yarınlar için gerekli olduğu düşüncesi ile, Yenikapı bölgesinde tema olarak hareket kavramını ele alarak bunun değişimine ve dönüşümüne yönelik bir atölye çalışması gerçekleştiriyor.

Kent ile ilgili düşünen, üreten ve heyecanlanan tüm disiplinlerden lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin katılımına açıktır. Atölye formatı gereği her ekipte birer tasarım disiplininden üye bulunması önerilmektedir. Üç kişilik ekipler halinde üretimler yapılacaktır. Bireysel ya da ekip halinde başvuru yapılabilir.

*üretimler; fotoğraf, kolaj, video, animasyon, mekan tasarımı, enstalasyon vb. olabilir. Üretim yöntemi ve şekli katılımcılara bırakılmıştır.

7 ve 8 Ağustos 2021 tarihlerinde 10.00-17.00 saatleri arasında gerçekleşecek atölyeye son başvuru tarihi 2 Ağustos Pazartesi 23:59’dur.

Başvuru formuna buradan ulaşabilir, sorular için [email protected] adresine mail atabilirsiniz.

Duyurular EKA, EKA Collect ve Kentte Bi’An instagram hesabından paylaşılacaktır.

Etiketler

Bir cevap yazın