Dünya Şehircilik Günü 39. Kolokyumu: “Müdahale, Mücadele ve Planlama”

Dünya Şehircilik Günü 39. Kolokyumu "Müdahale, Mücadele ve Planlama" teması ile 5-6-7-8 Kasım 2015 tarihlerinde, Şehir Plancıları Odası Trabzon Şubesi sekretaryasında Karadeniz Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde düzenleniyor.

Neo-liberal küreselleşmeci ekonomi-politik düzenin bir sonucu olarak; 21. yüzyılın henüz ilk 15 yılını geride bırakırken, dünyanın farklı coğrafyalarında büyük ekonomik krizler, yoğun protestolar ve politik alt-üst oluşlar yaşanıyor. Dünyanın neredeyse tüm kentleri, sermayenin sınırsız talepleri doğrultusunda yeniden şekillendirilmeye çalışılırken, yaşanan ekolojik, tarihsel, beşeri tahribat ve artan eşitsizlik biçimleri, mekanı giderek bir mücadele alanına ve toplumsal muhalefet pratiğine dönüştürüyor.

Planlama meslek alanı, bu süreçte adeta yeniden tariflenerek, sermaye hareketlerinin akışkanlığını sağlamak amacıyla parçacıl, piyasacı yaklaşımın temel aracı olarak biçimlendirilmiş; etik ve bilimsel temellerini yitirir hale getirildi. Sağlıklı yaşam hakkı, sosyal teknik altyapıdan ve açık yeşil alanlardan yoksun piyasa mekanizması marifetiyle, sadece rant esas alınarak, “ödediğin kadar yaşa” yaklaşımına indirgendi. Oysa ki, toplumun ortak çıkarlarını ve kamu yararını gözeten, doğal ve tarihsel çevrenin korunduğu, halkın demokratik katılımını esas alan dinamik, çoğulcu ve eşitlikçi bir planlama anlayışının, toplumsal muhalefetin kentin meydanlarından giderek yükseldiği bu dönemde tesis edilmesine her zamankinden çok ihtiyaç var. Bugün, doğası gereği kamu adına yapılan ve toplumsal bir faaliyet olan planlama disiplininin kendisi; yasal, yönetsel ve mekânsal müdahale araçlarının kamucu ve ekolojik bir çerçevede ele alınabilmesi amacıyla, adeta bir mücadele alanına dönüştü.

Bu çerçevede; her yıl 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü etkinlikleri kapsamında, bu yıl 39.su düzenlenecek olan Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu’nun ana teması; “Müdahale, Mücadele ve Planlama” olarak belirlendi. 5-8 Kasım 2015 tarihlerinde, Trabzon’da; TMMOB Şehir Plancıları Odası Trabzon Şubesi sekretaryasında ve Karadeniz Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan, 39. Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu’nda belirlenen ana tema çerçevesinde;

 • Büyük Kentsel Projeler
 • Konut Sorunu
 • Doğal, Kültürel, Tarihi Çevre ve Tahribat
 • Enerji Yatırım Projeleri
 • Ulaşım Altyapısı ve Projeler
 • Kıyı Alanları ve Kullanımları
 • Kentsel/Kırsal Dönüşüm ve Uygulamaları
 • İnşaat Sektörünün Planlama Üzerindeki Etkileri
 • Planlamaya Katılım
 • Planlama Hukuku ve Yasal Değişiklikler
 • Afetler ve Planlama
 • Göç ve Planlama Politikaları
 • Kentsel Mücadele Alanları ve Toplumsal Muhalefet
 • Plancının Değişen Rolü, Bilim Alanına Müdahale ve Mesleki Etik vb. konular tartışmaya açılacak.

Etkinlik programına dökümanlar alanında ulaşabilirsiniz.

Etiketler

Bir cevap yazın