“Dünya Mimarlık ve Sanatında Türkler” Uluslararası Sempozyumu

"Dünya Mimarlık ve Sanatında Türkler" konulu uluslararası sempozyum 27-28 Kasım 2013 tarihinde Yıldız Teknik Üniversitesi, Yıldız Kampüsü Oditoryum Sergi Salonu'nda yapılacak.

İlk duyuru broşürü ve başvuru formu ekte gönderilmiş olup, daha fazla bilgi www.mimsatu.yildiz.edu.tr web sitesinden elde edilebilir.

Sempozyum programı davetli konuşmacıların ve seçilmiş bildirilerin sunumlarından oluşacaktır.

Bildiri özetlerinin son teslim tarihi 15 Mart 2013’tür.

Sempozyum Başkanı: Prof. Dr. M.Gül Akdeniz

Sempozyum Sekretaryası:
Arş. Gör. Serkan Uysal
Hasan Basri Kartal
Özde Yıldız

E-posta: mimsatus@gmail.com

Etiketler

Bir yanıt yazın