DOCOMOMO Konuşuyor 1: “Modern Toplu Konut Mirası”

Etkinlik, 15 Haziran Cuma günü TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi'nde gerçekleşiyor.

DOCOMOMO Türkiye Çalışma Grubu, 2012 yılında kuruluşunun 10. Yılını kutlamaktadır. Bu kutlama çerçevesinde gerçekleştirilecek bir dizi etkinlikten ilki, bundan böyle her yıl düzenlenmesi hedeflenen “DOCOMOMO KONUŞUYOR” dur.

Konut alanlarının korunması temasıyla gerçekleştirilecek olan bu yılın konuşması, İstanbul’un modern konut alanlarından LEVENT üzerinden tartışılacaktır. Kamu yapılarına kıyasla korunmaları daha zorlu bir süreç gerektiren ve kentsel dönüşümde öncelikle yok edilen konut yapılarının korunmasının gerekçe ve yöntemlerini tartışmaya açmayı hedefleyen bu etkinlik, aynı zamanda Levent yerleşiminin mimarı olan ve UNESCO tarafından 2012’de “Anılacak Kişiler” arasında yer alan Kemal Ahmet Aru’nun bu alandaki üretimini de gündeme taşıyacaktır.

Etkinliğin ilk bölümünde Levent’in koruma bağlamında günümüzdeki durumunun tespiti ve önerilerin sunumu ve tartışılması amaçlanmaktadır. Levent yerleşimi Kentsel Sit Alanı olarak tescillenmiş olmasına rağmen, bölge için söz konusu tehdit ve sorunların sürekliliği, farklı ölçek ve biçimlerde değişim ve bozulmalarla özgün nitelik kaybına neden olmayı sürdürmektedir.

Bu kapsamda Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Rölöve Restorasyon Yüksek Lisans Programı Tarihi Çevre Değerlendirme Dersi için hazırlanan ve Levent Mahallesi’nin güncel sorunlarını değerlendiren öğrenci çalışması sunulacak ve sergilenecektir.

Etkinliğin ikinci bölümünde yurtdışında benzer nitelikte konut alanlarında gerçekleştirilen koruma çalışmaları hakkında bilgi vermek üzere Berlin’de siedlung ve benzer ölçekte yerleşimlerin korunması konusunda çalışmaları olan mimar Winfried Brenne’nin davet edilmesi düşünülmüştür. Mimarın çalışmalarına ilişkin bilgi www.brenne-architekten.de adresinden bulabilirsiniz.

Program
13.00-13.30 AÇILIŞ KONUŞMALARI
Mücella YAPICI, Mimarlar Odası Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Danışma Kurulu Sekreteri
Kerem SADIKLAR, GRONTMIJ , Mühendislik Müşavirlik Ltd.Şti, Ülke Direktörü
Yıldız SALMAN, DOCOMOMO Türkiye Çalışma Grubu Eş-başkanı

13.30-16.30 MODERN TOPLU KONUT MİRASI
Elvan ALTAN ERGUT, Oturum Başkanı, DOCOMOMO Türkiye Çalışma Grubu Ankara Temsilcisi

13.30-14.00
Dilek ERDEN ERBEY, Haydar KARABEY
“Bir Modern Yerleşme – Modern Mahalleli Projesi Olarak Levent” , MSGSU, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü.

14.00-14.30
Nuran ZEREN GÜLERSOY -. Hatice AYATAÇ
“20 Yüzyıl Toplu Konut Alanlarında Değişim ve Dönüşüm: Levent Örneği”, ITU, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü.

14.30-15.00
Ebru OMAY POLAT , Burcu CAN ÇETİN
“Levent I ve IV: İşlev Değişiminin İzleri”, YTU, Mimarlık Fakültesi, Restorasyon Anabilim Dalı

15.00-16.00
Winfried BRENNE
“Konservierung der Siedlungsbauten in Berlin” Brenne Architekten, Berlin, Almanya
(Berlin’de Toplu konut Yapılarının Korunması*)

16.00-16.30 KAHVE ARASI

16.30-18.00 TARTIŞMA
Nilüfer BATURAYOĞLU YÖNEY, Moderatör, DOCOMOMO Türkiye Çalışma Grubu Sekreteri

ORGANİZASYON: DOCOMOMO Türkiye Çalışma Grubu- TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi
SPONSOR:
GRONTMIJ Mühendislik Müşavirlik Ltd.Şti,

*Winfried BRENNE konuşmasını Almanca sunacaktır. Bu konuşma için Almanca’dan Türkçe’ye tercüme yapılacaktır.

Etiketler

Bir cevap yazın