DOCOMOMO 2013: Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları IX

Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları IX Poster Sunuşları, 6-8 Aralık 2013 tarihinde Akdeniz Üniversitesi'nde gerçekleşecek.

TEMA

DOCOMOMO_Türkiye Çalışma Grubu’nun “Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları” konulu etkinlikler dizisinin dokuzuncusu, 6-8 Aralık 2013 tarihlerinde Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nün ev sahipliğinde Antalya’da düzenleniyor.

Toplantıya katkıda bulunmak isteyenlerin; erken 20. yüzyıldan 1970’lere kadar devam eden süreçte üretilmiş olan modern mimarlık örneklerine ilişkin yapı/yerleşim tanıtım formlarını en geç 21 Ekim 2013 gününe dek iletmeleri bekleniyor. Başvurunun kabul edilmesinin ardından önerilen örnekleri görsel ve yazılı belgelerle tanıtan veya yorumlayan poster sunuşları yapılacak.

Sunulacak yapıyı / yapı grubunu / yerleşimi tanıtan posterler etkinlik boyunca sergilenecek, ayrıca katılımcılar hazırladıkları yapıyı tanıtan kısa bir sözlü sunuş yapacaklar.

Davetli konuşmacıların sunuşlarının ve tartışma oturumunun da yer alacağı etkinliğin, 20. yüzyıl Türkiye mimarlığının bugüne kadar belgelenememiş olan örneklerine, özellikle de Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük kentler dışındaki üretime dikkat çekmesi ve oluşacak yeni bakış açılarıyla dönem mimarlığının yeniden yorumlanacağı bir tartışma ortamı yaratması amaçlanıyor.

Katılım Koşulları

  • Başvurular en geç 21 Ekim 2013 akşamına dek yapılmalıdır.
  • Başvuru web üzerinden yapılacaktır.
  • Başvuru; sunulacak çalışma ile ilgili ulaşılabilen bilgiler ilgili web sitesinden ulaşılabilen ‘Yapı/Yerleşim Tanıtım Formu’ nun doldurulması ile tamamlanacaktır. Forma bir adet görsel malzeme (uzun kenarı 15 cm olacak şekilde en az 300 dpi çözünürlükte taranmış tiff dosyası) eklenmelidir.
  • Katılımcılar birden fazla konu ile başvurabilecektir.

Konu önerilerinin seçiminde geçmiş dönemlerde sunulmuş yapı ve yerleşimlerin dikkate alınması ve aynı konuların tekrar ele alınmaması gerekmektedir. Geçmiş yıllarda sunulmuş çalışmalara ilişkin listeye web sitesinden ulaşılabilmektedir.

  • Katılımcıların başvurularının kabul edildiği 11 Kasım 2013 tarihine kadar kendilerine iletilecektir.
  • Katılımcıların kabul edilen her konu için etkinlik boyunca sergilenecek bir poster hazırlamaları ve posteri 2 Aralık 2013 tarihine kadar posta ile “DOCOMOMO TÜRKİYE Ulusal Çalışma Grubu Poster Sunuşları IX ANTALYA, Akdeniz Üniversitesi GSF, Mimarlık Bölümü, Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus/ANTALYA” adresine iletmeleri gerekmektedir.
  • Katılımcıların etkinlikte, hazırladıkları yapıyı / yerleşimi tanıtan 5 dakikalık bir sözlü sunuş yapmaları beklenmektedir. Sözlü sunuş yapan katılımcılara katılım sertifikası sağlanacak ve çalışmaları etkinlik programı ile özet kitapçığında yer alacaktır.

İletişim Adresleri

posta: DOCOMOMO TÜRKİYE Ulusal Çalışma Grubu

Poster Sunuşları IX Düzenleme Kurulu

Akdeniz Üniversitesi GSF, Mimarlık Bölümü

Dumlupınar Bulvarı 07058

Kampus/ANTALYA

e-posta: [email protected]
http: http://docomomo2013.akdeniz.edu.tr/tr

Düzenlem Kurulu

– Elvan ALTAN ERGUT, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, DOCOMOMO Ankara Temsilcisi

– İbrahim BAKIR, Akdeniz Üniversitesi

– Nilüfer BATURAYOĞLU YÖNEY, Abdullah Gül Üniversitesi, DOCOMOMO Sekreteri

– Benan ÇELİKEL, Akdeniz Üniversitesi

– İkbal ERBAŞ, Akdeniz Üniversitesi

– Kemal Reha KAVAS, Akdeniz Üniversitesi

– Hacer MUTLU DANACI, Akdeniz Üniversitesi

– İkbal ERBAŞ, Akdeniz Üniversitesi

– Kemal Reha KAVAS, Akdeniz Üniversitesi

– Hacer MUTLU DANACI, Akdeniz Üniversitesi

– Ebru OMAY POLAT, Yıldız Teknik Üniversitesi, DOCOMOMO Eş-Başkanı

– Hilal Tuğba ÖRMECİOĞLU, Akdeniz Üniversitesi

– Yıldız SALMAN, İstanbul Teknik Üniversitesi, DOCOMOMO Eş-Başkanı

Etiketler

Bir cevap yazın