DOCOMOMO 2011: Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları X

DOCOMOMO_Türkiye Çalışma Grubu’nun “Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları” konulu etkinlikler dizisinin onuncusu, 31 Ekim-2 Kasım 2014 tarihlerinde Atatürk Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Erzurum’da gerçekleştirilecek.

Toplantıya katkıda bulunmak isteyenlerin; 1920′ler ile 1970′ler arasında üretilmiş olan modern mimarlık örneklerine ilişkin yapı/yerleşim tanıtım formlarını en geç 05 Eylül 2014 gününe dek iletmeleri beklenmektedir. Yapı tanıtım formuna web sitesinden ulaşılabilmektedir. Başvurunun kabul edilmesinin ardından önerilen örnekleri görsel ve yazılı belgelerle tanıtan ve yorumlayan poster sunuşları ile özet kitabında yer alacak özet metinler hazırlanacaktır.

Sunulacak yapıyı / yapı grubunu / yerleşimi tanıtan posterler etkinlik boyunca sergilenecek, ayrıca katılımcılar hazırladıkları yapıyı tanıtan kısa bir sözlü sunuş yapacaklardır.

Davetli konuşmacıların sunuşlarının ve panelin de yer alacağı etkinliğin, 20. yüzyıl Türkiye mimarlığının bugüne kadar belgelenememiş olan örneklerine, özellikle de Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük kentler dışındaki üretime dikkat çekmesi ve oluşacak yeni bakış açılarıyla dönem mimarlığının yeniden yorumlanacağı bir tartışma ortamı yaratması amaçlanmaktadır.

DOCOMOMO_Türkiye Çalışma Grubu Hakkında

Kamunun dikkatini 20. yüzyılda öne çıkan Modernizm’e çekmek ve “modern mimarlık, tasarım ve şehir plancılığı ürünlerini belgelemek ve korumak” amacıyla 1990 yılında oluşturulan uluslararası bir kuruluş olan DOCOMOMO (DOcumentation and COnservation of Buildings, Sites and Neighborhoods of the MOdern MOvement) bünyesinde oluşan Türkiye Çalışma Grubu 2002 yılında kurulmuş ve böylece Türkiye’deki modern mimarlık örneklerinin belgelenmesi ve korunması amaçlı bir girişim başlatılmıştır.

Üniversitelerin, Mimarlar Odası’nın ve çeşitli mimarlık yayın organlarının da benzer girişimlerinin son yıllarda hız kazandığı gözlenmektedir. Varolan literatürün sınırlarını aşmayı hedefleyen geniş kapsamlı bir belgeleme çalışması, dönem mimarlığının daha iyi anlaşılması ve korunması yönünde etkin rol oynayacaktır.

DOCOMOMO_Türkiye Ulusal Çalışma Grubu, ilk kez 2004 yılında ODTÜ Mimarlık Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen “Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları” başlıklı Poster Sunuşları ile bu tür geniş katılımlı bir çalışmayı başlatmayı hedeflemiştir. Bu etkinliğin ikincisi, 2005 yılında İzmir Mimarlar Odası’nın desteğiyle Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi’nde, üçüncüsü 2007 yılında Erciyes Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Kayseri’de, dördüncüsü 2008 yılında Uludağ Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Bursa’da, beşincisi 2009 yılında Dicle Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Diyarbakır’da, altıncısı 2010 yılında Anadolu Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Eskişehir’de, yedincisi 2011 yılında Mersin Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Mersin’de, sekizincisi de 2012 yılında Kocaeli Üniversitesi’nin ev sahipliğinde İzmit’te, dokuzuncusu ise Akdeniz Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Antalya’da gerçekleşmiştir.

Yoğun bir katılımla süreklilik kazanan Poster Sunuşları ile DOCOMOMO girişiminin hedeflediği belgeleme ve tescil çalışmasının yaygınlaştırılmasının yanı sıra, girişimin ülkemizdeki modern mimarlık mirasına dikkat çekmek amacının duyurulması ve geniş çevrelerce paylaşılması yönünde de önemli gelişme sağlanacağı umulmaktadır. Düzenlenen bu toplantılarda sunulan ürünlerden seçilenlerin, gezici bir sergi düzenlenerek, mimarlık okulları ve Mimarlar Odası Şubeleri başta olmak üzere, çeşitli kurumlarda sergilenmesi ve katılan tüm ürünlerin de bir katalog ve CD hazırlanarak derlenmesi planlanmaktadır.

Katılım Koşulları

  • Başvurular en geç 05 Eylül 2014 akşamına dek yapılmalıdır.
  • Başvuru web üzerinden yapılacaktır.
  • Başvuru; sunulacak çalışma ile ilgili ulaşılabilen bilgiler ilgili web sitesinden ulaşılabilen ‘Yapı/Yerleşim Tanıtım Formu’ nun doldurulması ile tamamlanacaktır. Forma bir adet görsel malzeme (uzun kenarı 15 cm olacak şekilde en az 300 dpi çözünürlükte taranmış tiff dosyası) eklenmelidir.
  • Katılımcılar birden fazla konu ile başvurabilecektir.
  • Konu önerilerinin seçiminde geçmiş dönemlerde sunulmuş yapı ve yerleşimlerin dikkate alınması ve aynı konuların tekrar ele alınmaması gerekmektedir. Geçmiş yıllarda sunulmuş çalışmalara ilişkin listeye web sitesinden ulaşılabilmektedir. Ayrıca bugüne kadar DOCOMOMO poster sunuşlarında yer almamış olmakla birlikte, çeşitli kaynaklarda yayınlanmış, tanınan yapı ve yapı gruplarına ilişkin olarak önerilecek sunuşların, konuya literatürde yer alan bilgiler dışında katkı sağlaması beklenmektedir.
  • Katılımcıların başvurularının kabul edildiği 03 Ekim 2014 tarihine kadar kendilerine iletilecektir.
  • Katılımcıların kabul edilen her konu için etkinlik boyunca sergilenecek bir poster hazırlamaları ve posteri 24 Ekim 2014 tarihine kadar posta ile “DOCOMOMO TÜRKİYE Ulusal Çalışma Grubu Poster Sunuşları ve Bildiri Özetleri X ERZURUM, Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, 25240 Atatürk Üniversitesi Kampus/ERZURUM” adresine iletmeleri gerekmektedir.
  • Katılımcıların etkinlikte, önerdikleri yapıyı / yerleşimi tanıtan 5 dakikalık bir sözlü sunuş yapmaları beklenmektedir.
  • Sözlü sunuş yapan katılımcılara katılım sertifikası verilecek ve çalışmaları etkinlik programı ile özet kitapçığında yer alacaktır.

İletişim Adresleri

DOCOMOMO TÜRKİYE Ulusal Çalışma Grubu
Poster Sunuşları ve Bildiri Özetleri X Düzenleme Kurulu
Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
25240, Atatürk Üniversitesi Kampüsü /ERZURUM

e-posta: [email protected]
Web sayfası: http://docomomo2014.atauni.edu.tr

Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Hikmet Koçak (Rektör, Atatürk Üniversitesi) Onursal Başkonuk
Prof. Dr. Hasan YILMAZ (Dekan, Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)
Doç. Dr. Elvan ALTAN ERGUT, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, DOCOMOMO Ankara Temsilcisi
Yrd. Doç. Dr. Ebru OMAY POLAT, Yıldız Teknik Üniversitesi, DOCOMOMO Eş-Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Yıldız SALMAN, İstanbul Teknik Üniversitesi, DOCOMOMO Eş-Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Nilüfer BATURAYOĞLU YÖNEY, Abdullah Gül Üniversitesi, DOCOMOMO Sekreteri
Yrd. Doç. Dr. Neslihan KULÖZÜ, Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. F. Zehra ÇAKICI, Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Arş. Gör. Ebru KURT, Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Arş. Gör. Başak AYTATLI, Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Arş. Gör. Deniz BULUT, Anadolu Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Yardımcılar

M. Naim Tren (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğrencisi)
Nazmiye Gönül (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğrencisi)

Etkinlik Takvimi

Yapı Tanıtım Formlarının Teslimi için Son Gün: 05 EYLÜL 2014
Kabul edilen yapı tanıtım formlarının duyurulması: 03 EKİM 2014
Kabul edilen posterlerin gönderilmesi için son gün: 24 EKİM 2014
Etkinlik tarihi: 31 EKİM-2 KASIM 2014

Etiketler

Bir cevap yazın